Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsludina konkursu uz psihologa amata vakancēm

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz psihologa amata vakancēm (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Vecumnieku struktūrvienībā un (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā.

Galvenie amata pienākumi:

 • ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un novada saistošos noteikumus, sniegt psiholoģisko palīdzību ģimenēm un personām, ar mērķi - veicināt vai atjaunot ģimenes (personu) spēju sociāli funkcionēt;
 • sniegt psihologa konsultācijas un atbalstu bērniem un pieaugušajiem;
 • sadarbībā ar citiem Sociālā dienesta speciālistiem analizēt ģimenes sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai;
 • pēc pieprasījuma veikt psiholoģisko diagnostiku, aprakstot un analizējot izpētes rezultātus un sniedzot ieteikumus, kā mazināt un risināt identificētās problēmas pārrunājot un izskaidrojot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus, ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvos dokumentus savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentam/ēm:

 • maģistra grāds psiholoģijā, vēlama specializācijas joma - klīniskais psihologs;
 • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • labas komunikācijas prasmes, empātija;
 • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
 • pieredze vismaz 3 gadi;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • ģimeņu un bērnu tiesību jautājumu pārzināšana; speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • ir sertifikāts, lai sniegtu sociālo rehabilitāciju bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • darba algu pirms nodokļu nomaksas 1012 euro;
 • sociālās garantijas.

Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2021.gada 27.decembrim, Rūpniecības ielā 7, Bauskā, vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē .

Vēlamais darba uzsākšanas laiks – 2022.gada 3.janvāris.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT.

Uzziņai: Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, tālr. 29595827.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933