Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

Kopš 2018. gada, pateicoties LIDAR jeb aerolāzerskenēšanas datiem, Latvijā ir atklāti vairāk nekā 70 iepriekš nezināmi pilskalni, starp tiem arī Sīpolu pilskalns Bauskas novadā, Vecumnieku pagastā.

Vecumnieku pagasta vispār līdzenajā reljefā ap 2 km uz DA no Vecumniekiem ir kāds plašāks ap 2 km garš, nepilnu kilometru plats, ZR – DA virzienā orientēts reljefa izcēlums, kam ir atsevišķi lokāli pacēlumi un iedobes.

Pilskalns iekārtots samērā zemā kalnā, nodalot reljefa izcēluma galu tā R pusē ar diviem izteiktiem aprakumiem un terasi. Ārējais aprakums plānā ir gandrīz taisns, tikai tā abi gali nedaudz aizliecas, 2 m augsts, bet Z pusē tā augstums sasniedz 3 – 4 m. Te aprakums gals apraujas ap 7 – 8 m augstas stāvas nogāzes malā. Pretējā D pusē reljefa izcēlums ir bijis lēzenāks; te aprakums paliek zemāks un ir postīts ar kara laika rakumiem. Aprakuma garums 40 m. No šīs puses kalns virs tuvākās apkārtnes izceļas par 8 – 10 m.

Virs aprakuma ir plaša, izlīdzināta terase, kas arī šķērso visu reljefa izcēlumu. Tās R pusē ir nākošais aprakums, kas ir 1,5 m augsts. Terase A pusē ir ap 7 – 8 m plata, par pāris metriem platāka Z un D galos. Terases iekšmalā otrā aprakuma pakājē ir jūtams grāvītis, kas pamazām pārveidojas par pilskalna A daļas ietverošo grāvi. Terase, pamazām sašaurinoties, turpinās arī izcēluma Z un D pusē. Z pusē tā izteiktāka, D pusē – mazāk izteikta, postīta ar kara laika rakumiem. Reljefa izcēluma R un DR pusē terase transformējas par ap metru dziļu puslokveida grāvi, no kura izmestās zemes veido nepilnu pusmetru augstu valni grāvja ārmalā.

Pilskalna caurmērā 15 m lielais plakums ir izlīdzināts un ar noteiktu pāreju uz nogāzēm Z, A un D daļā, bet ar 4 – 5 m augstu slīpumu pret ietverošo grāvi pilskalna R pakājē. Pilskalna virsmas garums starp grāvi R un aprakumu A – 27 m. Plakuma A mala pret aprakumu ir par nepilnu pusmetru izcelta, kas, iespējams, uzrāda kādreizējo valni plakuma malā.

Kultūrslānis pilskalnā nav jaušams. Zeme ir tumšāka, tomēr tikai virskārtā. Pēc senām aparām un tīrumu malām var jaust, ka pilskalna apkārtne kādreiz ir intensīvi un ilgstoši lauksaimnieciski izmantota. Pieļaujams, ka arī pilskalna terase, mainot tās izskatu, agrākos laikos ir arta.

Pilskalnam tuvākās Melderu mājas būvētas agrāko lielo Sīpolu māju tiešā tuvumā, tāpēc tika lemts pilskalnu, saglabājot kādreizējo māju vārdu, saukt par Sīpolu pilskalnu.

Koordinātas: N 56° 34` 40.400; E 24° 34` 16.210

Vieta apsekota 03.10.2021.

Par iespējamo pilskalnu savā 2018. gada 29. augusta ziņojumā informēja vēsturnieks Jānis Goldšmits.

Pētniecības projekta ietvaros kā viens no rezultātiem top arī grāmata “Jaunatklātie pilskalni Latvijā 1998. – 2021.”, kas iznāks 2022. gada sākumā, tajā atsevišķa sadaļa ar kartēm un reljefa 3D modeļiem būs veltīta arī Sīpolu pilskalnam.

Ar jaunatklāto pilskalnu sarakstu, atrašanās vietas koordinātām un karti var iepazīties arī Latvijas Kultūras akadēmijas mājas lapā.

Juris Urtāns,
Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, arheologs,
pētniecības projekta “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” vadītājs

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933