Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsludina pieteikšanos uz VECUMNIEKU PAGASTA NODAĻAS VADĪTĀJA amatu

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” izsludina pieteikšanos uz Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāja amata vietu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai sabiedrības pārvaldē.
 • Valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1).
 • Analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem.
 • Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē.
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā (iestādes/struktūrvienības/vadītājs/vietnieks).
 • Praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, autoceļu uzturēšanas jomā, iepirkumu jomā, kā arī personāla vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.
 • Prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli.
 • Iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 • Vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Bauskas novada kopējā attīstībā.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.
 • Nodrošināt nodaļas darbu, ir personīgi atbildīgs par likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par nodaļas pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba organizēšanu.
 • Atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus un sūdzības, atbildēt par informācijas apriti starp nodaļu, pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām.
 • Veikt iepirkumus par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu, kuras ir nepieciešams pārvaldes darbībai. Kontrolēt piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Nodrošināt Pārvaldes valdījumā esošo pašvaldības īpašuma objektu apsaimniekošanu un veikt saimniecisko darbu organizēšanu.
 • Attiecībā uz Nodaļas teritoriju koordinēt sadarbību ar valsts dienestiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu u.c.).
 • Nodrošināt pārvaldes teritorijā pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa uzraudzību un to ikdienas uzturēšanas darbu kontroli un izpilddokumentācijas kārtošanu.
 • Plānot, organizēt un kontrolēt pārvaldes īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu, tehniskās apkopes un remontus.
 • Piedalās komisijās un darba grupās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā.

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1500 EUR;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).
 • dokumentus svešvalodā iesniedz saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu.

pdfNolikums

Pieteikumu, norādot “Konkursam uz Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.sileika@vecumnieki.lv tālrunis uzziņām 29285443 (Dace Šileika, Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja). Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 24.janvārim plkst. 12:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933