Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumniekos par apkuri būs jāmaksā dārgāk

SIA “Mūsu saimnieks” Bauskas novada pašvaldībā ir iesniedzis siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, 25. janvārī, tika rīkota uzklausīšanas sanāksme. Sanāksme tika organizēta ZOOM platformā, kuru varēja apmeklēt jebkurš iedzīvotājs.

Sanāksmes mērķis – informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus, SIA “Mūsu saimnieks” klientus par tarifa projekta izmaiņām, mainoties šķeldas iepirkuma cenai, kā arī uzklausīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu.

Pašlaik SIA “Mūsu saimnieks” piemērojamais siltumenerģijas tarifs ir 68,14 eiro par megavatstundu (MWh). Savukārt izvērtēšanai iesniegtajā tarifa projektā aprēķinātais ir 90,34 eiro/MWh, tas ir par 22,2 eiro/MWh vairāk nekā šobrīd piemērojamais siltumenerģijas tarifs.

Sapulci atklāja Ivars Staškevičs, SIA “Mūsu saimnieks” valdes loceklis, iepazīstinot klātesošos ar tarifa projekta izvērtēšanas procesu un informēja par tarifa cenas izmaiņām.

Ivars atklāja, ka iepirkums šķeldai tika izsludināts agrā pavasarī, kas ir bijusi liela kļūda. Konkurss esot bijis labs un iepirkumā piedāvātā cena par šķeldu bija 8.49 EUR, tarifs tika apstiprināts, un rudenī tika sākts kurināt. Tad sākās enerģētiskā krīze, kura pavilka sev līdzi arī šķeldu. Piegādātājs, kas vinnēja konkursā izsludināja firmas bankrotu, jo viņš vairs par šādu cenu nevarēja nodrošināt piegādi, tāpēc nācās izsludināt jaunu iepirkumu, un jau decembrī sākt kurināt ar jauno šķeldu, kuras vidējā cena ir 13,80EUR. Šī cena tika iekļauta jaunajā tarifā, kā arī tika iekļauti zaudējumi, kuri bija radušies decembrī un tie, kas būs janvārī, februārī. Jāņem vērā arī elektroenerģijas cenas kāpums, kas arī ir viens no faktoriem siltumenerģijas cenas kāpumam. Ir mēģināts vienoties par dotācijām ar Bauskas novada pašvaldību, bet process ir ilgstošs un šajā situācijā mums šo problēmu neatrisināt tik ātri. Pie tā tiek vēl strādāts, bet kad nonāks pie rezultāta, nevienam nav zināms. Tāpēc patreiz mums neatliek nekas cits, kā piedāvāt esošo tarifu, lūgt domei apstiprināt un ieviest no 1.marta.

Iedzīvotāji ļoti aktīvi iesaistījās diskusijās, ignorējot lūgumu apspriest jautājumu tikai par kurināmā cenas izmaiņām uz ko esot bijušas sagatavotas detalizētas atbildes. Tarifs kopumā ir ļoti sarežģīta aprēķinu sistēma, kurā iedziļināties un kuru izprast var tikai un vienīgi izprotot visu veidojošo izmaksu savstarpējo saistību un ietekmi uz rezultātu. Brīžiem jautājumi un replikas pārtrauca pat runātāju. Jautājumu tiešām bija daudz un dažādi – sākot no emocionāliem, satrauktiem līdz argumentētiem un pārdomātiem. Jāatzīst, ka daudzi jautājumi tiek diskutēti jau gadiem ilgi, piemēram, par kurināmā mitruma noteikšanu pieņemot kravu, par siltuma zudumiem siltumtrasēs, bet pie kopīgiem risinājumiem vēl joprojām neizdodas nonākt.

Kopā ar I. Staškeviču uz jautājumiem aktīvi atbildes sniedza arī SIA “Mūsu saimnieks” darbinieki, kā arī SIA "Arbora" pārstāvis.

Iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Mūsu saimnieks” birojā Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, sazinoties pa tālruni 29645020 ar valdes locekli Ivaru Staškeviču, vai rakstot e-pastu uz

Uzklausīšanas sanāksme tika rīkota, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, kā arī citi interesenti. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs.

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933