Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Domes sēdē apstiprināti SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi

27. janvāra Domes sēdē tika apstiprināti SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

SIA „Mūsu saimnieks” pēc savas iniciatīvas 2022. gada 19. janvārī Bauskas novada domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifa projekts) un paziņojumu par tarifa projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

Tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” principiem.

Iesniegtā tarifa projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu Bauskas novada dome izskatīja un vērtēja 2022.gada 20.janvāra Vides un attīstības komitejas sēdē. Tarifu projekta izskatīšanas gaitā komersantam tika pieprasīta papildu informācija un dokumenti, kā arī uzdots veikt tarifu projekta pārrēķinu, lai precizētu izmaksas atbilstoši to pamatotībai.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājus par iesniegto un izvērtēto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 21. janvārī publicēja pašvaldības mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv paziņojumu. Paziņojumā siltumenerģijas lietotāji un interesenti tika aicināti iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus, kā arī pašvaldība informēja, ka 2022. gada 25. janvārī plkst. 18.00 ZOOM platformā organizē uzklausīšanas sanāksmi.

Sanāksmē attālināti piedalījās 36 dalībnieki. Sanāksmē tika skaidroti un argumentēti pakalpojumu lietotāju priekšlikumi un ieteikumi par siltumenerģijas tarifa projektu, kā arī iespējām nākamajos periodos rast vairāku ar to saistītu komponenšu efektīvāku piemērošanu.

Bauskas novada dome apstiprināja jaunos SIA “Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):

  1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 60,90 EUR/MWh;
  2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,83 EUR/MWh;
  3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,63 EUR/MWh;
  4. siltumenerģijas gala tarifu 90,24 EUR/MWh.

Papildus tarifa pieaugumu 9,88 par MWh veido zaudējumi pārdodot siltumu 2021.gada decembrī un 2022. gada janvārī zem pašizmakas par tarifu 68,14 EUR par MWh.

Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā no 2022. gada 1. marta. Domes sēdes lēmums par SIA “Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem apskatāms ŠEIT.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933