Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” startēs arī šogad

Ar 41 755 eiro lielu finansējumu no pašvaldības budžeta 2022.gadā plānots atbalsts Bauskas novada iedzīvotāju iniciētiem projektiem konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. 27.janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa nolikumu.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu, atbilstoši nolikumam, tiks publicēts 3.martā – vienu mēnesi pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Projektus konkursam varēs iesniegt vienu mēnesi no projektu konkursa izsludināšanas dienas.

Šajā budžeta gadā pieejamais finansējums cieši saistīts ar iedzīvotāju skaitu novadā – viens eiro uz vienu novada iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada datiem par iedzīvotāju skaitu. Atbilstoši iedzīvotāju skaitam katras apvienības pārvaldes budžetā ir paredzēti līdzekļi šī konkursa projektu līdzfinansējumam.

Līdzekļu piešķiršanas nosacījumi nolikumā nosaka, ka pašvaldība var līdzfinansēt projektu 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1000 eiro, ja tas tiek īstenots uz pašvaldības vai valsts īpašuma. Savukārt 85% apmērā līdzfinansējums tiek piešķirts, ja iecere tiek īstenota citos īpašumos (saskaņojot ar īpašnieku), ar nosacījumu, ka tie ir publiski brīvi pieejami.

Kopējais projekta finansējums nav ierobežots, ja projekta īstenotājs izmaksas kā līdzfinansējumu sedz no saviem līdzekļiem.

Viens no finansējuma piešķiršanas galvenajiem nosacījumiem ir projekta īstenošana Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji no projekta īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji.

„Darīsim paši” veida projekti pēdējos gados ir populāri, jo ir kā stimuls iedzīvotājiem pašiem īstenot nelielus dzīvesvides infrastruktūras uzlabošanas projektus. Piemēram, vienota stila pastkastīšu izveidošana, jaunu vides objektu iekārtošana, jaunu apstādījumu izveide, teritorijas labiekārtošana un citas idejas, kas ar pašvaldības daļēju finansējumu un pašu iedzīvotāju ieguldīto darbu var tikt īstenotas.

Arī šogad projektu konkursā paredzēts atbalstīt publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, pilnveidošanu un uzlabošanu, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā.

Tāds ir arī projektu konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiks izveidotas četras konkursa komisijas – katrā apvienības pārvaldē sava, kas izvērtēs iesniegtos projektus pieteikumus, vai tie atbilst konkursa mērķim. Konkursa komisija lēmuma pieņemšanai var apmeklēt potenciālo projekta īstenošanas vietu vai piesaistīt ekspertus. Atbalstīti tiks projekti, kuri atbildīs administratīvajiem kritērijiem un vērtējumā saņems vismaz 9 punktus.

Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums: ŠEIT

docPieteikuma veidlapa
docxVērtēšanas kritēriji
docxProjekta atskaite

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933