Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Klātienē iepazīst veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Piektdien, 11. martā, Bauskas novada pašvaldības vadības pārstāvji un administrācijas atbildīgie darbinieki devās vizītē uz veselības aprūpes institūcijām Bauskas, Vecumnieku un Iecavas apvienības teritorijā.

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, izpilddirektors Ivars Romānovs, Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja Antra Ozoliņa un Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas vadītāja Marta Augucēviča vispirms apmeklēja SIA „Bauskas slimnīca”. Par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību pastāstīja tās valdes locekle Mirdza Brazovska. Nākotnē slimnīca plāno attīstīt terapijas profila aprūpi stacionārā un paliatīvo aprūpi.

Klātienē iepazīt „Vecumnieku veselības centru’’ palīdzēja tā bijusī vadītāja Līva Vecvanaga. Viņa norādīja, ka visas centra telpas ir atjaunotas, tikai dažās vēl jānomaina logi, kā arī nepieciešams paplašināt automašīnu stāvlaukumu. L. Vecvanaga arī uzsvēra, ka aparāta bojājuma dēļ pašlaik nav pieejams rentgena pakalpojums; diemžēl budžetā nav paredzēts finansējums rentgena iekārtas remontam.

Noritēja diskusija par to, kā popularizēt veselības centru un piesaistīt papildu speciālistus, pakalpojumus. Vai turpināt uzturēt ‘’Vecumnieku veselības centru’’ kā atsevišķu pašvaldības iestādi, vai tomēr rentablāk būtu to apvienot ar SIA „Bauskas slimnīca”: iespējams, tad varētu vieglāk piesaistīt speciālistus, kuri tur jau strādā, lai vismaz vienu darba dienu attiecīgie pakalpojumi būtu pieejami arī Vecumniekos.

Pašvaldības vadības pārstāvji iegriezās Veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara”, ar kuru veselības centram izveidojusies laba sadarbība. Šajā iestādē viena no aktualitātēm, kurai jārod risinājums, ir ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošana. Sarunā ar pansionāta vadītāju Zaigu Švāģeri tika apspriesta iespēja nākotnē sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu deleģēt kādai citai atbilstoša profila organizācijai.

Vecumniekos delegācija apskatīja arī jauno Daudzfunkcionālo centru. Tā vadītāja Līva Vecvanaga izrādīja ēkas atjaunotās telpas, iepazīstināja ar centra vīziju un plānotajiem pakalpojumiem, kā arī izklāstīja nākotnes plānus. Centrs pirmos klientus uzņems šajā pavasarī. Pašlaik tiek kārtota dokumentācija un slēgti līgumi.

Vizīte noslēdzās pašvaldības aģentūrā „Iecavas veselības centrs’’. Direktors Sandris Kaidaks skaidroja, kāda ir situācija ar ģimenes ārstu un citu medicīnas speciālistu piesaisti, kā arī valsts kvotu saņemšanu dažādiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Ēkā ir izvietota pašvaldības sociālā dienesta Iecavas struktūrvienība, kā arī daļa telpu izīrētas privātām medicīnas institūcijām.

Patlaban kabinetu plānojums ir tāds, ka centra mediķiem nākas strādāt šaurībā. Iestādes vadītājs izrādīja telpas un pastāstīja par primārās aprūpes centra attīstības projektu, kurš pašlaik tiek īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Ēkas pirmajā stāvā paredzēta telpu pārbūve, lai tur lielākā platībā un ērtāk izvietotu pašreizējās trīs veselības centra ģimenes ārstu prakses. Līdz ar to būs iespējams pārkārtot arī citu speciālistu darba telpas.

Tāpat kā Vecumniekos, arī „Iecavas veselības centrā” tika pārrunāta iestādes nākotnes vīzija - turpināt darbu pašvaldības aģentūras statusā vai pārtapt par kapitālsabiedrību. A. Okmanis rosināja veselības centra direktoru izvērtēt katra juridiskā modeļa priekšrocības un sniegt domei priekšlikumus par to, kurš būtu optimālais veids, lai iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai. Līdz nākamā gada budžeta veidošanai jātiek skaidrībā par izvēlēto darbības modeli, norādīja domes priekšsēdētājs.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933