Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Uzklausīšanas sanāksmē apspriež piedāvāto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

SIA „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr.43603018936, 2022.gada 23.februārī Bauskas novada pašvaldībā iesniedza pieteikumu ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielināšanai. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts iesniegts kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicināja iedzīvotājus un SIA „Mūsu saimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, 2022.gada 23.martā plkst. 19:00 tika organizēja uzklausīšanas sanāksme. Sanāksme tika organizēta Webex platformā, kuru varēja apmeklēt jebkurš iedzīvotājs.

Uzklausīšanas sanāksmes mērķis bija informēt SIA „Mūsu saimnieks” ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt tarifu, sniegt atbildes ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju ieteikumus, kā arī priekšlikumus. Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas procesā bija rekomendējošs raksturs.

Līdzšinējais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 2.45 EUR/m3. Savukārt plānotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 3.20 EUR/m3, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielinājums būs 30.61%.

Ivars Staškevičs, SIA “Mūsu saimnieks” valdes loceklis, iepazīstināja klātesošos ar tarifa projekta izvērtēšanas procesu un informēja par tarifa cenas izmaiņām.

Sapulcē Ivars atklāja, ka tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, ūdenstorņu dezinfekcijas, ūdens atdzelžošanas staciju apkopju, analīžu, darbinieku darba algas un ar to saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, kā arī citiem tarifu apmērus ietekmējošiem faktoriem.

Jautājums „Par SIA „Mūsu saimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu skatīts 2022.gada 17.martā Bauskas novada Domes Vides un attīstības komitejas sēdē un ir 24.marta Finanšu komitejas sēdes darba kārtība. Lēmums par tarifu palielināšanu vēl jāpieņem šī mēneša Domes sēdē.

Plānotās tarifu izmaiņas varētu stāties spēkā 2022.gada 1.maijā.

Sapulci vadīja Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja Dace Šileika. Sapulci apmeklēja 14 dalībnieki.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var SIA “Mūsu saimnieks” administrācijas birojā, adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, darba laikā, iepriekš sazinoties ar valdes locekli, tālr. 29645020, e-pasts: . Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Mūsu saimnieks” :

  • e-pastā: ;
  • sūtīt pa pastu, adrese: SIA “Mūsu saimnieks”, Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933;
  • Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku apvienības pārvalde”, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, e-pasts:

Uzklausīšanas sanāksme tika rīkota, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, kā arī citi interesenti. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs.

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933