Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Lielās Talkas norises vietas un koordinatori

30. aprīlī, jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs ir aicināts veikt atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas darbus. Līdzīgi kā pērn, talkotājiem ir iespēja piedalīties SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkā un vākt atkritumus individuāli, kā arī organizēt publiskās talkas. Iepazīsities ar to, kā pareizi pieteikt savu talku, piedalīties tajā un kur talkas dienā atstāt savāktos atkritumus!

SOLO TALKA (arī DUO un Ģimenes)

Saglabājot iepriekšējos gados iepazīto SOLO talkas formātu, arī šogad talkotājiem ir iespējams individuāli vai ģimenes lokā veikt sakopšanas darbus. Plānojot SOLO talku, jāņem vērā, ka tā ir jāveic publiskā, nevis privātā teritorijā. Plānojot savu SOLO talku, to nav nepieciešams saskaņot ar novada talkas koordinatoru, taču vēlams savu talkas vietu atzīmēt talkas mājaslapas sadaļā SOLO talkas karte’22: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/ .

SOLO talkas maisi

Sadarbībā ar „Rimi Latvia” SOLO talkotājiem savu talkas maisu būs iespējams saņemt lielākajos „Rimi” veikalos no 23. līdz 30. aprīlim (ieskaitot). Lai iegūtu savu īpašo talkas maisu „Rimi” veikalos, jāveic pirkums par jebkuru summu – viens čeks līdzvērtīgs vienam maisam. Jāņem vērā, ka SOLO talkas maisu skaits ir ierobežots, kopumā tiks izdalīti 100 000 maisu.

Talkas dienā, pēc sakopšanas darbu veikšanas, talkas maiss ar savāktajiem atkritumiem jānogādā kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajām talkas atkritumu savākšanas vietām:

 • Bārbelē - aiz tautas nama pie konteineriem,
 • Kurmenē - pie pagasta pārvaldes konteineriem,
 • Skaistkalnē - Skolas ielā pie konteinera,
 • Stelpē - laukumā pie pagasta pārvaldes,
 • Vallē - Liepu ielā pie katlu mājas,
 • Vecumniekos - Ceriņu ielā pie katlumājas.

Ja atkritumu maisus nevarat nogādāt norādītajos punktos, informējiet pagasta nodaļas vadītāju par to atrašanās vietu. Atkritumu maisu, un to bezmaksas savākšana, tiks nodrošināta tikai tiem iedzīvotājiem, kas talkos publiskajās teritorijās.

PUBLISKĀ TALKA

Šogad talkotājiem ir iespējams piedalīties un organizēt publiskās talkas, lai atkritumu vākšanas un labiekārtošanas darbus veiktu lielākā pulkā. Publiskās talkas organizē gan pašvaldību talkas koordinatori, kā arī to var darīt arī uzņēmumi, biedrības, privātpersonas u.c.. Plānojot publisko talku, tās norisi ir nepieciešams saskaņot ar sava novada talkas koordinatoru, lai informētu par talkas vietu, kā arī saņemtu talkas maisus. 

Atbildīgās personas par maisu izsniegšanu un savākšanu:

 • Bārbele – tālr. 29373009, Santa Bračka.
 • Kurmene – tālr. 26640037, Jānis Sils.
 • Skaistkalne – tālr. 28388976, Ineta Skustā.
 • Stelpe - tālr. 25682014, Sandis Neimanis.
 • Valle – tālr. 26668961, Iveta Radziņa.
 • Vecumnieki – tālr. 22492615, Lauris Mediņš; tālr. 29464887, Aivars Petrušēvics.

Publiskās talkas nepieciešams pieteikt arī Lielās Talkas mājaslapā, sadaļā Lielās Talkas karte’22: https://talkas.lv/apstiprinatas-talkas/.

Kā rīkoties, ja vēlies piedalīties kādā no reģistrētajām publiskajām talkām?

Lai talkas norise būtu veiksmīga, pirms pievienojies talkai, iesakām sazināties ar izvēlētas talkas organizatoru un informēt par vēlmi kopā iesaistīties sakopšanas un labiekārtošanas darbu veikšanā! Ja rodas kādi jautājumi par talkas aktivitātēm novadā, aicinām sazināties ar sava novada talkas koordinatoru.

Publiskās talkas vietas:

Bārbeles pagastā:

 • Centra kapu sakopšana.

Kurmenes pagastā:

 • Centra dīķa apkārtnes sakopšana;
 • Pašvaldības dīķa apkārtnes sakopšana.

Skaistkalnes pagastā:

 • Rumpēnu fermas sakopšana (obligāti cimdi).

Stelpes pagastā:

 • „Stelpes pienotavas” apkārtnes sakopšana;
 • Stelpes karjera peldvietu sakopšana.

Valles pagastā:

 • Centra kalniņa labiekārtošana – ziedu stādīšana, lapu grābšana.

Vecumnieku pagastā:

 • „Mīlas parciņš” Upes ielā;
 • Jaunā ezera apkārtnes sakopšana – estrāde, piknika vietas;
 • Zvirgzdes publiskā atpūtas vieta ceļa malā.

Par saviem zaļajiem darbiem - dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielāTalka2022 #EsPiederuNakotnei #ParZaluLatviju

Celies, posies, iesaisties! Uz tikšanos Lielajā Talkā 30. aprīlī visā Latvijā!

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933