Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aizvadīta Bauskas novada domes sēde

Domes sēdē, 13.jūnijā, deputāti apstiprināja papildu finansējumu Sporta un Strauta ielu pārbūvei Skaistkalnē 3 756 EUR apmērā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa “Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos, Vecumnieku novadā, Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Vecumnieku novadā”, 2.daļas “Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Vecumnieku novadā” rezultātiem, 2021. gada 14. septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Ceļinieks 01” par Sporta un Strauta ielu pārbūvi Skaistkalnē par 89 598,65 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., ceļu būvei nepieciešamā bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “Ceļinieks 01” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē” par 11 637,48 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē 3 756 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības teritorijā esošo meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.

Piešķir papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei 112 998,62 EUR apmērā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” rezultātiem, 2021. gada 30. jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar personu apvienību “Kvintets M un REMCE” par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi par 8 480 142,76 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

2022. gada 14. maijā ir noslēgta Vienošanās par grozījumiem būvdarbu līgumā.

Ņemot vērā papildus darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem 2021. gada 30. jūnijā noslēgtajā būvdarbu līgums ar personu apvienību “Kvintets M un REMCE” par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi ir 8 533 819,65 EUR, ieskaitot PVN 21 %.
Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

Personu apvienība “Kvintets M un REMCE” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu nulles ciklam objektā “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” par 239 432,07 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektā “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” varētu pabeigt nulles ciklu, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei 112 998,62 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības teritorijā esošo meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.

Piešķirt papildu finansējumu Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai 87 668 EUR apmērā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa “Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” rezultātiem, 2021. gada 10. septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “BILDBERG” par Skaistkalnes sporta zāles būvniecību par 1 877 079,50 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

2021. gada 28. oktobrī ir noslēgta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem būvdarbu līgumā.

Ņemot vērā papildus darbus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa ir 1 917 883,21 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “BILDBERG”” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” par 144 889,38 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai 87 668 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā esošo meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.

Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei 225 020,52 EUR apmērā

Pamatojoties uz Iecavas novada pašvaldības administrācijas rīkotā atklāta konkursa “Iecavas vidusskolas pārbūve” rezultātiem, 2021. gada 22. jūnijā ar SIA “REATON” tika noslēgts līgums “Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” par 2 636 703,93 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

2021. gada 22. oktobrī ir noslēgta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā “Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” un 2021. gada 2. decembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā “Iecavas vidusskolas pārbūve”.

Ņemot vērā papildus darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā “Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” ir 2 726 556,74 EUR, ieskaitot PVN 21 %

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “REATON” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Iecavas vidusskolas pārbūve” par 308 011,85 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Iecavas vidusskolas pārbūve” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei 225 020,52 EUR apmērā no pašvaldības budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

Piešķir papildu finansējumu sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas 102 980,39 EUR apmērā

Pamatojoties uz Iecavas novada pašvaldības administrācijas rīkotā atklāta konkursa “Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas” rezultātiem, 2021. gada 30. jūnijā ar SIA “SELVA BŪVE” tika noslēgts līgums “Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas” par 2 512 110,44 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

2022. gada 2. martā ir noslēgta Vienošanās Nr.2 par grozījumiem līgumā “Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas”.

Ņemot vērā precizētos darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem 2021. gada 30. jūnija līgumā “Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas” ir 2 507 222,89 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “SELVA BŪVE” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas” par 144 743,89 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas 102 980,39 EUR apmērā no pašvaldības budžetā plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās.

Apstiprina aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” īstenošanai

Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 3. februārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro projektu īstenošanai.

Investīciju projekta “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” īstenošana paredzēta Bauskas novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam investīciju plānā vidējā termiņa attīstības prioritātē 8 “Sasniedzams novads un mobils iedzīvotājs/mobilitāte/”, rīcības virzienā 8.1.“Ielu un ceļu tīkls” uzdevums 8.1.1. “Atjaunot pašvaldības ielas un ceļus”, rīcībā 68.1.1 “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve”.

Projekta mērķis ir veikt Liepu ielas pārbūvi Grenctāles ciemā Brunavas pagastā, lai uzlabotu satiksmes drošību un uzņēmējdarbības vidi, kā arī samazinātu ceļa uzturēšanas izmaksas. Liepu ielas pārbūve plānota 1872 m garumā, t.sk. tilta pārbūve 20 m, lietus atvades tīkli un drenāžas komunikācijas 313 m, caurtekas 317 m, ielas apgaismojuma izbūve un satiksmes drošības uzlabošana. Projektā paredzēta ceļa seguma nomaiņa pilnā konstrukcijas dziļumā. Projekta īstenošana paredzēta 2022. un 2023. gadā.

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas 2 031 477,42 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, autoruzraudzība 12 087,90 EUR, būvuzraudzības izmaksas 34 862,52 EUR, kas kopā ir 2 078 427,84 EUR.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu prioritāram investīciju projektam “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” par kopējo aizdevuma summu 1 000 000 EUR.

Bauskas novada dome nolemj, nodrošināt pašvaldības finansējumu būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 2022.gadā 3 475,21 EUR no Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta programmā “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” paredzētajiem līdzekļiem un nodrošināt pašvaldības finansējumu būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 2023. gadā 1 054 952,63 EUR.

Piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim

Bauskas novada dome nolemj piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 28 kalendāra dienas (par darba periodu no 01.07.2021. līdz 30.06.2022.) no 2022. gada 4. jūlija līdz 2022. gada 31. jūlijam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50 % apmērā no mēnešalgas.

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933