Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bauskas novada pašvaldība atradīs finansējumu Jaunā ezera glābšanai

Bauskas novada pašvaldība ir sagatavojusi risinājumu kontroltāmi, apzinājusi darbu izpildes resursu esamību un gatavo iepirkuma procedūru, lai likumā noteiktajā kārtībā izraudzītos būvdarbu veicēju inspicētajam, aptuveni 250 metrus (100m ar atklātas tranšejas metodi un 150m ar beztranšejas metodi) garā posma remontam, kurā video inspekcija ir konstatējusi būtiskus cauruļvada bojājumus.

Bauskas novada pašvaldība ir vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Latvijas vides aizsardzības un Latvijas Vides investīciju fondos finansējuma piesaistes nodrošināšanai. Ja šīs institūcijas finansējumu nepiešķirs, būvdarbu izmaksas varētu segt no dabas resursa nodokļa ieņēmumiem.

Atgādinām, ka uzsākot Vecumnieku Jaunā ezera ūdens līmeņa paaugstināšanas procedūru šajā sezonā, tika atvērtas Vecumnieku Vecā ezera slūžas. Atverot slūžas, no Vecā ezera uz Jauno ezeru pa savienojošo cauruli tika padots ūdens, lai dažu dienu laikā varētu piepildīt Jauno ezeru ar ūdeni pietiekamā līmenī. Neilgi pēc slūžu atvēršanas, tika konstatēts cauruļvadu bojājums, apkārtējo teritoriju un privātīpašumu applūšana. Vecā ezera slūžas tika nekavējoties aizvērtas.

Teritorijā tika veiktas vairākas apsekošanas. Cauruļvads tika atrakts 30 metru garā posmā, zaļajā zonā starp Veco ezeru un Pludmales ielu. Cauruļvadā tika ievietots izpētes robots, kurš ar video palīdzību veica video inspekciju. Tika konstatētas trīs vietas, kur ir redzams cauruļvada bojājums un vienu vietu, kur cauruļvads ir aizgruvis. Visi bojājumi tika konstatēti 250 metru garā posmā, tai skaitā zem Pludmales ielas, kurai ir uzklāta dubultās virsmas apstrādes kārta.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933