Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bioloģiskās lauksaimniecības mācības

LLKC Bauskas birojs organizēs Bioloģiskās lauksaimniecības apmācības - uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (augļkopība un biškopība). Apmācību ilgums ir 56 stundas. Apmācības ir bez maksas un, grupas lielums ir 20 cilvēki.

Mācības sāksies 30. augustā plkst. 10:00 - Bārbeles tautas namā

Mācībām pieteikties pie konsultantiem:

  • Anita Vismane (Lopkopības konsultante) Tel 26437269,
  • Kristaps Stallīts (Uzņēmējdarbības konsultants) Tel 20267734,

Pieteikties šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1889511230/

Mācību programmas tēmas:

Saimniecības ražošanas plāna izstrādes pamatprincipi. Saimniecības resursu izvērtējums augļkopības un biškopības produkcijas ražošanai. Piemērotāko augļu un ogu kultūraugu sugu, un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums. Augu maiņas nozīme un plānošana. Augsnes apstrādes paņēmieni. Augsnes auglības noteikšana (pēc augšņu kartēm un dabā). Augļu un ogu kultūraugu mēslošana. Augsnes ielabošanas plāna izstrāde. Konkrētas bioloģiskās (pārejas perioda vai sertificētas) saimniecības resursu izvērtēšana. Augsnes auglības noteikšana (dabā). Latvijā populārāko medusbišu vispārējs raksturojums, bišu rases. Dravošanas pamatprincipi. Bišu barības bāze. Ienesuma veidi, to uzskaite un kontrole. Medus ražas veidošanās, un barības nodrošinājums bišu saimes veselībai veģetācijas sezonā un ziemošanas laikā. Nektāra un ziedputekšņu ieguve dārzā un nektāraugu uzskaite dravas apkārtnē. Medus ražas veidošanās, un barības nodrošinājums bišu saimes veselībai veģetācijas sezonā un ziemošanas laikā. Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība. Saimniecības ražošanas plāna izstrāde.

Vietu skaits uz mācībām ir ierobežots, lūgums, pieteikties mācībām laicīgi!

docMācību programma

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

 

Kristaps Stallīts
Lauku attīstības konsultants
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra
Bauskas novada pašvaldībā

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933