Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Stelpes pamatskola tiek reorganizēta par sākumskolu

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Stelpes pamatskola” ēka celta 1938.gadā un ir Eiropas kultūras mantojuma celtne. Izglītojamo skaits šajā skolā katru gadu samazinās. Nelielam audzēkņu skaitam nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, īpaši pamatskolas posmā, jo darbs norit, apvienojot klašu komplektos vairākas klases.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem Stelpes pamatskolā 2021./2022. mācību gadā mācījās 59 audzēkņi: 1.klasē - 6 izglītojamie, 2.klasē - 6 izglītojamie, 3.klasē – 5 izglītojamie, 4.klasē - 7 izglītojamie, 5.klasē - 2 izglītojamie, 6.klasē - 6 izglītojamie, 9.klasē - 8 izglītojamie. Pirmsskolas izglītības programmā no 2 līdz 4 gadus vecuma grupā – 12 audzēkņi, no 5-6 gadus vecuma grupā – 7.audzēkņi. 

Audzēkņiem no Stelpes, pamatskolas programmu būs iespējams iegūt dzīves vietai tuvākajā izglītības iestādē – Vecumnieku vidusskolā, kas atrodas 11,7 km attālumā no Stelpes, Misas pamatskolā, kas izvietota 15 km attālumā, Valles pamatskolā – 19km attālumā, kā arī Skaistkalnes vidusskolā, kas atrodas 21km attālumā. Pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadāšanu no šī mācību gada.

Stelpes sākumskolā 1.septembrī mācības uzsāks: 46audzēkņi (pirmsskolas izglītība - 18, 1.-6.klase - 28).

Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā, vispārējās izglītības iestādēs, 1.septembrī mācības uzsāks pavisam 1092 audzēkņi – Vecumnieku vidusskolā 635, Misas pamatskolā 155, Valles pamatskolā 72 un Skaistkalnes vidusskolā 230.

Lēmums par skolas reorganizāciju pieņemts Bauskas novada domes kārtējā sēdē martā, jo atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms jaunā mācību gada bija jāpieņem lēmums par skolas statusa un nosaukuma maiņu.

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933