Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

PAZIŅOJUMS par SIA “Kūdrinieks” siltumenerģijas tarifa projekta apspriešanu

SIA “Kūdrinieks” Bauskas novada pašvaldībā ir iesniedzis siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības tarifa pieteikuma projektu. Tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010.gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” principiem.

Spēkā esošo tarifu līmenis un plānotās izmaiņas.

Pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

Plānotais tarifs

Tarifa samazinājums/palielinājums EUR (bez ar PVN)

EUR, bez PVN

EUR, ar PVN 12% fiziskām personām

EUR, ar PVN 21% juridiskām personām

EUR, bez PVN

EUR, ar PVN 12% fiziskām personām

EUR, ar PVN 21% juridiskām personām

Fiziskām personām

Juridiskām personām

%

1 MWh siltumenerģijas gala tarifs

44,27

49,58

53,57

129,33

144,85

156,49

+85,06

+85,06

+192 %

Tarifu izmaiņu ekonomiskais pamatojums.

  • Pēdējais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Misā ir apstiprināts 2009. gadā;
  • Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pieaugošām energoresursu izmaksām.

Priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta.

Pakalpojuma saņēmēji 10 dienu laikā pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv savus priekšlikumus vai ieteikumus par tarifu projektu rakstiskā formā var iesniegt:

  • e-pastā ,
  • SIA “KŪDRINIEKS” biroja telpās adresē “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
  • Sūtot pa pastu uz adresi “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906,
  • Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības pārvaldē adresē Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV 3933,
  • Bauskas novada pašvaldībā adresē Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

pdfSiltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš
pdfSiltumenerģijas ražošanas tarifa projekta aprēķins
pdfSiltumenerģijas pārvades un sadales un tirdzniecības tarifa aprēķins

 

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933