Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

No 2022.gada 1.septembra līdz 20.septembrim lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai. Iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), to aizpildīt sākt var no 29.augusta.

Atbalstu var saņemt primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti vai pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē.

Ar šo gadu ir stājušās spēkā izmaiņas atbalsta nosacījumos un atbalstu kredītprocentu dzēšanai piešķir visiem aizdevumiem, arī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” izsniegtajiem aizdevumiem. “Altum” izsniegtajam kredītam tiks aprēķināts subsīdiju ekvivalents eiro, kas tiks ņemts vērā konkrētās investīcijas atbalsta intensitātes noteikšanai.

Atbalstu var saņemt par laikposmu no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Kredītprocentu dzēšana”.

Lauku atbalsta dienests

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933