Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir pieejams “attālinātā ierēdņa” pakalpojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) paplašina izmēģinājumprojektu “Attālinātais ierēdnis” arī Vecumnieku un Rundāles vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) – attālinātas, personalizētas konsultācijas organizēšana sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID); Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Valsts zemes dienestu (VZD).

Par „attālinātā ierēdņa” pakalpojumiem tiek sauktas valsts pārvaldes iestāžu- VID, VSAA, VZD speciālistu personalizētas konsultācijas videoformātā tiešsaistes režīmā. VPVKAC speciālisti nodrošina konsultācijas iepriekšēju pieteikšanu uz konkrētu klientam izdevīgu datumu un laiku, konsultācijas dienā sagatavo „klienta darbavietu” un nodrošina VPVKAC sistēmas tehnisku video saslēgšanos ar iestādes sistēmu, lai iestādes speciālists un klients varētu viens otru redzēt, dzirdēt un pilnvērtīgi sarunāties.

Attālinātai saziņai ir pieejama:

  • VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums.
  • VSAA četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu.
  • VZD par visiem pakalpojumiem.

Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, sākotnēji jādodas pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Noskaidrojis sarunas tematu, VPVKAC darbinieks aizvedīs jūs uz konsultāciju vietu, veiks personas datu pārbaudi, kā arī nodrošinās saziņu ar konsultantu. Šādā veidā, pieslēdzoties tiešsaistē, uzdodot jautājumus iestāžu speciālistiem, var rast atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem. Cilvēks var atnest līdzi dokumentus, un kopā ar ekspertu iziet cauri neskaidriem jautājumiem, jo nodrošināta tam visa nepieciešamā tehnika.

VPVKAC speciālists palīdzēs e-pakalpojumu saņemšanā, parādīs, kā izmantot portālu Latvija.lv un e-adresi, kā izmantot drošu elektronisko parakstu, un sniegs konsultācijas par citām iespējām e-vidē.

Esiet laipni gaidīti Vecumnieku VPVKAC Vecumnieku apvienības pārvaldes ēkā Rīgas ielā 29, 1.kabinetā.
Tālr.nr. 26304220; 63976734

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933