Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

SIA "Mūsu saimnieks" pakāpeniski uzsāk apkures sezonu

Iestājoties vēsajam rudens periodam SIA “Mūsu saimnieks” 21.septembrī uzsāks 2022./2023.gada apkures sezonu Vecumnieku centra katlumājā pagaidu režīmā. Iepriekšējā apkures sezona tika uzsākta 2021.gada 22.septembrī un pārtraukta 2022.gada 6.maijā. Kā pirmajiem siltumapgāde tiks pieslēgta Vecumnieku Pirmskolas izglītības iestādei, Kalna ielā 13a, Vecumniekos.

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopība (vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis) var pieņemt lēmumu par apkures sezonas uzsākšanas laiku, vēršoties pie SIA “Mūsu saimnieks” ar rakstisku iesniegumu, vai sūtot uz e-pastu .

Uzsākot apkures sezonu SIA “Mūsu saimnieks” izstrādātais un Bauskas novada domē apstiprinātais siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifs ir 122.99 EUR bez PVN par 1 MWh. Tarifs par apkures pakalpojumiem aprēķināts piemērošanai uz pašlaik iepirkto šķeldas apjomu 1300 ber/m3, sakarā ar nepastāvīgo un neprognozējamo kurināmās koksnes šķeldas cenu, un šķeldas piegādātāju ilgtermiņa līgumu neslēgšanu par fiksētu cenu, siltumenerģijas tarifs apkures sezonas laikā būs mainīgs. Ņemot vērā pašreizējo situāciju energoresursu tirgū un norēķinu kārtību, uz doto brīdi tiek veikta jauna iepirkuma procedūra nākošajam šķeldas apjomam, un gatavots jauns siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projekts. Izstrādājamā siltumenerģijas tarifa izmaiņas būs saistītas ar energoresursu (elektroenerģija un kurināmais) cenu kāpumu.

SIA “Mūsu saimnieks” atgādina, ka ēkās, kurās tiek nodrošināta centralizētā siltumapgāde ir uzstādīti individuālie siltummezgli, kurus regulējot var uzstādīt nepieciešamo temperatūras režīmu telpās. Lai noteiktu optimālo telpu temperatūru un taupības režīmus, lūdzam, vērsties pie mājas vecākā un kolektīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem temperatūras režīmiem ēkā, sadarbojoties ar ēku apsaimniekotāju.

SIA "Mūsu saimnieks"

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933