Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aicina sadarboties, veicot zemes seguma un lietojuma apsekošanu

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs, tai skaitā Vecumnieku novadā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.

EUROSTAT lūdz visus zemes īpašniekus, lauksaimniecības uzņēmumus un atbildīgās iestādes sadarboties, atļaujot piekļūt zemes platībām un vajadzības gadījumā paņemt augsnes paraugus.

Latvijā apsekojami ir 3192 punkti. Tie var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Noteikts tiek zemes seguma un lietojuma veids, zālāji, meliorācijas esamība un ainavas struktūras elementi.

Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Atvainojamies par iespējami sagādātajam neērtībām un traucējumu zemju īpašniekiem!

Ivars Pavasars,
SIA Vides eksperti valdes loceklis

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933