Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Iedzīvotāji īstenos 12 projektus konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi 2018" ietvaros

Aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”. Kopumā tika saņemti 17 projektu iesniegumi no Vecumnieku novada iedzīvotājiem.  Pamatojoties uz projektu konkursa nolikumu, vērtēšanas komisija, apsekojot visus pieteiktos projektus, apstiprināja divpadsmit, līgumi par projekta īstenošanu stājas spēkā no 1. jūnija, bet to realizācija tiks veikta līdz 31. augustam. Kopējais piešķirtais finansējums no  pašvaldības budžeta ir 9385.00 EUR.

Apstiprinātie projekti

Lielākā aktivitāte bija no Vecumnieku pagasta iedzīvotājiem – iesniegti tika 13 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 10 projekti.

Vecumniekos tiks īstenoti 6 projekti – Kalna ielā 16 iedzīvotāju grupa „Kalnieši” veiks daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpas remontu – tiks nomainītas kāpņu telpas un pagraba ārdurvis, nomainīti logi un veikts kosmētiskais remonts. Dīķa ielā 6 un Sporta ielā 2 iedzīvotāji paplašinās automašīnu stāvlaukumus. Rīgas ielas 31a iedzīvotāji izveidos jaunu bērnu rotaļlaukumu un vietu jauniešu aktivitātēm, savukārt  Rīgas ielas 27a iedzīvotāji atjaunos veco bērnu rotaļlaukuma konstrukciju, kas savu laiku ir nokalpojusi un nu ir kļuvusi nedroša. Pie Vecumnieku evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas galvenās ieejas projekta ietvaros tiks uzbūvēta uzbrauktuve bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Piebalgās iedzīvotāju darba grupa „Esam aši, darām paši!” plāno daudzdzīvokļu mājas Piebalgas 2  kāpņu telpas remontu. Iedzīvotāji jau ir ieguldījuši darbu mājas apsaimniekošanā un tās apkārtnes sakopšanā, un šovasar projekta ietvaros tiks veikts kāpņu telpas griestu kapitālais remonts, nomainītas pagraba un kāpņu telpas durvis, veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts un pagalma labiekārtošanas darbi.

 Beibežos plānots realizēt divus projektus – pie mājām Nr.4 Nr.8 paredzēts sakārtot zaļo zonu un ierīkot atpūtas vietas, kur lielajiem un mazajiem māju iedzīvotājiem un viesiem tiks nodrošināta iespēja atpūsties un  priecāties par sakopto vidi Beibežu centrā.

Vecumnieku pagasta māju Laimas un Jaunlaimas iedzīvotāji projekta ietvaros sakārtos piebraucamo ceļu, kas pavasaros un rudeņos ir neizbraucams.  Iedzīvotāji plāno atjaunot piebraucamā ceļa segumu, lai atvieglotu ciemata iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un uzlabotu satiksmes drošību, kā arī nodrošinātu operatīvā transporta piekļūšanas iespējas.

Vallē  Liepu ielas 5  daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji projekta ietvaros veiks kāpņu telpas kosmētisko remontu, ārdurvju un logu nomaiņu.

Stelpes pagasta bibliotēkas un Stelpes pamatskolas darbinieki  ar projektā piešķirto finansējumu atjaunos un veiks labiekārtošanas darbus Pliekšānu dzimtas atdusas vietā Ķēkutu kapos.

Projekti tiks īstenoti līdz 31.augustam. Līdz  28. septembrim konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai realizēto projektu, bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks izvēlēts viens labākais projekts, kas visvairāk sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Labākā projekta īstenotājiem tiks piešķirta naudas balva 500 EUR apmērā. Konkursa balvu paredzēts izlietot realizētā projekta uzlabošanai. Labākais projekts tiks vērtēts Zemgales reģiona  projektu vērtēšanā, ko īsteno Pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.

 

Alīna Žukauska,
domes Projektu koordinatore

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933