Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pagarināta pieteikšanās Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas jurista amatam

Pagarināts pieteikšanās termiņš iepriekš izsludinātajam konkursam uz Kancelejas nodaļas jurista amatu.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

Augstākā juridiskā izglītība;
Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas praksē;
Labas iemaņas darbā ar datoru;
Zināšanas un prasmes dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana saistībā ar izpildāmo darbu;
Iepriekšējā darba pieredze jurista amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

Personāla lietu kārtošana;
Personāla informācijas vadīšana lietojumprogrammā “KADRI”;
Personāla rīkojumu projektu gatavošana;
Amata aprakstu projektu gatavošana un aktualizēšana;
Zemes nomas līgumu projektu gatavošana saskaņā ar Domes lēmumiem;
Zemes nomas līgumu termiņu kontrolēšana un atgādinājumu gatavošana nomniekiem par nepieciešamību pārslēgt līgumus;
Piedalīties nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas procesā sadarbībā ar nodokļu inspektoru;
Gatavot dokumentus iesniegšanai tiesā par zemes nomas maksas parādu un pašvaldības dzīvokļu īres maksas parādu piedziņu;
Dažādu līgumu projektu gatavošana;
Lēmumu projektu gatavošana.

Pilns amata apraksts pretendentiem pieejams, sūtot e-pasta pieprasījumu uz .

Piedāvājam:

Darba līgumu uz noteiktu laiku;
pilnas slodzes darba laiku;
sociālās garantijas;
izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumenta kopiju iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļā pie sekretāres Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu  līdz 2018. gada 18. jūnijam. Uzziņas pa tālruni: 28705298 (Aiga Saldābola).

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933