Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Sludinājums par izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2018. gada 10. augustā plkst.10 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu grupas Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4, kas atrodas  ēkā Tautas nams Misā nomas tiesību pirmā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

 

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;

Adrese – Tautas nams Misā, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3906;

Telpu grupu kadastra apzīmējums 4094 009 0211 001 002;

Telpas platība – 33,1 m2;

Zemes platība - telpai piederošās 331/29100 domājamās daļas no zemes gabala 0,2910 ha platībā;

Lietošanas mērķis – frizētavas un skaistumkopšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem;

Maksimālais iznomāšanas termiņš – līdz 2028.gada 30.jūnijam.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 45 euro.

Izsoles solis – 0,5 euro.

Zemes nomas maksa - 1,5 % apmērā (bet ne mazāka par 28 EUR gadā) no zemes attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības.

 

Reģistrēties izsolei iespējams Vecumnieku no­vada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16.

Reģistrācija tiek izbeigta 2018. gada 10. augustā plkst. 9.50.

 

Nomas objektu var apskatīt, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16, iepriekš sazinoties ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Guntaru Veismani pa tālruni 27307370.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2018. gada 18. jūlijā.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933