Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 13. Saeimas vēlēšanām

Pamatojoties uz  likumu “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”, 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanu gaitas nodrošināšanai, Vecumnieku novada teritorijā nepieciešams izveidot 7 vēlēšanu iecirkņu komisijas, katru septiņu locekļu sastāvā: Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles, Vecumnieku un Misas vēlēšanu iecirkņos.

Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz šā gada 20. augustam.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
  • vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  • Vecumnieku novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai politisko partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Vecumnieku novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams pēc noteiktas formas un iesniedzams Vecumnieku novada vēlēšanu komisijā, Vecumniekos Rīgas ielā 29, komisijas sekretārei Dacei Šileikai (tālr. 63920596). Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma. Ja politiskā partija vai politisko partiju apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no vadības institūcijas lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Vecumnieku novada vēlēšanu komisija

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933