Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pagarināts pieteikšanās termiņš uzņēmējdarbības sākšanas grantu konkursam

Lai sasniegtu plašāku mērķauditoriju, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) Remigrācijas atbalsta pilotprojektā pagarinājusi pieteikšanās termiņu grantam uzņēmējdarbības sākšanai un īstenošanai.

Līdz 8. oktobrim tie novadnieki, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā, var piedalīties projektu konkursā, lai saņemtu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.

ZPR un VARAM izsludinātajā uzņēmējdarbības projektu konkursā reemigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Zemgalē pieejamais vienas biznesa idejas maksimālais līdzfinansējums ir 9000 eiro. Atbalsts domāts personām, kuras vismaz pēc trīs gadu prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās Latvijā un nepilnu gadu meklē iespēju attīstīt savu biznesu.

Atbalsta pretendentam projekta rakstiski sagatavotu pieteikumu jāiesniedz Zemgales Plānošanas reģionā:

  • klātienē, Zemgales Plānošanas reģionā, Katoļu ielā 2b, 205. telpā, Jelgavā - darba dienās no plkst.9 līdz 17;
  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē): Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001;
  • uz elektroniskā pasta adresi (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Granta nosacījumi skatāmi vietnē paps.lv vai zemgale.lv

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu vai zvanīt 63028454.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 8. oktobrim (plkst.17.00). Sūtot pieteikumu pa pastu, sūtītājam jānodrošina, ka pieteikums tiek saņemts līdz iesniegšanas termiņa beigām.

MK noteikumi Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

 

de minimis veidlapas:

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu Nr. 557

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu Nr. 558

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu Nr. 740

 

Vecumumnieku novada remigrantiem ir iespēja konsultēties ar remigrācijas projekta koordinatori Eviju Lapsiņu pa e-pastu

 

Mairita Pauliņa,
Zemgales Uzņēmējdarbības centrs

 

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933