Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Gūst jaunas iemaņas Lietuvā organizētajās apmācībās

Veselu nedēļu, no 18. līdz 24. martam, apmeklēju Politikas izpētes un analīzes institūta Lietuvā organizētās apmācības “Facilitation academy”, kurās kopā ar jaunatnes jomas pārstāvjiem no Latvijas, Polijas, Lietuvas, Bulgārijas un Norvēģijas apguvām dažādas kompetences, kuras nepieciešamas jaunatnes politikas un jauniešu apmācību procesa veicināšanai un vadīšanai.

Apmācību sākumā vadītāji Marius Ulozas un Nerijus Miginis dalībniekus iepazīstināja ar teorētiskām zināšanām fasilitēšanas jomā, stāstot savu ilggadējo pieredzi, ļaujot strādāt grupās un diskutēt par fasilitatora lomām, atbildību un pienākumiem.

Galvenā apmācību daļa bija savas apmācību sesijas organizēšana. Visi dalībnieki tika sadalīti grupās un tiem bija jāizstrādā sava stundu garā apmācību sesija, kuru novadīt pārējiem apmācību dalībniekiem. Atzīstu, ka šī bija ļoti noderīga daļa, jo bija iespēja redzēt kā sesiju vadīšanu jauniešiem veic Norvēģijas speciālisti, turklāt izmēģināju jaunu, paša izstrādātu metodi, kura guva dalībnieku atzinību un sasniedza plānotos rezultātus.

Pēdējās apmācību dienās bija pieaicināti Lietuvas speciālisti, kuri sniedza praktiskas un teorētiskas zināšanas par to, kā informāciju jauniešiem pasniegt vizuālā formā, ar zīmējumu un simbolu palīdzību, kā arī to, kā izmantot dažādus tiešsaistes rīkus apmācību organizēšanā.

iegūtās zināšanas vērtēju kā ļoti noderīgas un šīs nedēļas laikā plānoju nodot aktīvākajai novada jauniešu daļai- Vecumnieku novada jauniešu domei.

Visas ar apmācībām saistītās izmaksas tika segtas no programmas “Erasmsus+”.

Andris Kāposts,
Jaunatnes lietu speciālists

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933