Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem Ozolniekos

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību struktūra: mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskas nodarbības.

Mācību norises laiks: 25.-26.05.2019. sākums plkst. 10.00.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas un Ozolnieku novadā.

Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, un dalība mācībās ir bez maksas.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 24. maijam (ieskaitot) zvanot/rakstot un, nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts –

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933