Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Meklē kapitālsabiedrības SIA “Mūsu saimnieks” valdes locekli

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Mūsu saimnieks” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai tiesību zinātnē;
 • vismaz divu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu kapitālsabiedrības valdes locekļa uzdevumus;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
 • teicamas latviešu valodas (C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • nevainojama reputācija;
 • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principiem, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivētu pieteikuma vēstuli, aprakstot motivāciju pieteikties konkursam un norādot zināšanas, kvalifikāciju un prasmes, kas vislabāk atbilst valdes locekļa amata prasībām un kapitālsabiedrības valdei noteiktajai kompetencei;
 • dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas; ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • pretendenta apliecinājumu, ka nepastāv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai;
 • pretendenta sagatavotu SIA “Mūsu saimnieks” turpmākās darbības redzējumu;
 • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pretendenti pieteikumu var iesniegt:

 • Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (Bauskā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos, Skaistkalnē), slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam uz SIA „Mūsu saimnieks” valdes locekļa amatu”;
 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam uz SIA „Mūsu saimnieks” valdes locekļa amatu”, adresējot sūtījumu – Bauskas novada pašvaldībai, adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901; (pasta zīmogs - 2022.gada 13.maijs);
 • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Bauskas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi .

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2022.gada 13.maijam, plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Iesniegtos pieteikumus SIA “Mūsu saimnieks” valdes locekļa amatam izvērtēs ar Bauskas novada pašvaldības 2022.gada 21.marta rīkojumu Nr.2022/8.2/47 izveidotā nominācijas komisija.

SIA “Mūsu saimnieks” valdes locekļa alga pirms nodokļu nomaksas noteikta 1 600 eiro apmērā.

Konkursa nolikums: ŠEIT.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933