Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Aktuālais

Kopš novembra Vecumnieku tautas namā darbu uzsāka mākslinieciskās daļas vadītāja Inga Rakusova, bet no janvāra tautas nama vadītājas pienākumus pilda Jana Goževica, kas iepriekš namā darbojās kā administratore.

Bauskas novada Ceraukstes pagastā kompleksā “Rožmalas” norisinājās projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality) noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un risinājumi”.

Vecumnieku novada Tūrisma Informācijas punkts sadarbībā ar Latvijas Profesionālo gidu asociāciju, šā gada martā divās sestdienās, piedāvā apgūt intensīvo bāzes kursu, lai apgūtu pamatzināšanas un izveidotu priekšstatu par to, kas ir vides gids.

VAS “Latvijas Pasts”  informē par nekustamā īpašuma “Pasta māja”, Valles pagasta, Vecumnieku novadā atsavināšanu. Nekustamais īpašums “Pasta māja”, Valles pagasta, Vecumnieku novada sastāv no 127/151 ēkas domājamām daļām (kadastra Nr.3290 505 0002).

SIA LLKC filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, viņu radiniekus un mežsaimniecībā nodarbinātos piedalīties piecu dienu bezmaksas mācībās par tēmu: Mežizstrāde – darbs ar motorinstrumentiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas birojs sāk komplektēt mācību grupu mācībām par netradicionālo augu audzēšanu.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2020.gada 29.-30.janvārī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Sēlijas mazpilsētā Neretā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, izlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” partneru saiets.

No šā gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietā Latvijā un ārvalstīs.

Zemgales Plānošanas reģionā sekmīgi pabeigta Valsts Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās “Zemgales Kultūras programmas – 2019” ieviešana.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933