Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu aicina Zemgales un visas Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai LTRK Iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021”, kas virtuālā formātā norisināsies 22.-23. aprīlī speciāli izveidotā komunikācijas platformā un tiešsaistē no studijas Jelgavā.

Ņemot vērā mainīgos un pavasarīgos laika apstākļus, Vecumnieku novada dome ir izvērtējusi un noteikusi pašvaldību ceļiem svaru ierobežojumus, kas nosaka, ka no 2021.gada 01.marta tiks ierobežota smagā transporta kustība uz vairākiem pašvaldības ceļiem. Kā katru gadu pavasaros nokūstot sniegam, bet zemei vēl paliekot sasalušai veidojas ceļu rūgšana, kuru laikā tie ir sliktā stāvoklī un grūti izbraucami. Lai izvairītos no ceļu klātnes lielākas sabojāšanas, tiek noteikti minētie ierobežojumi. Šādu pat praksi piekopj ne tikai pašvaldības, bet arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī citas Eiropas valstis.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 9.gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Projektu konkurss paredzēts Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām, lai īstenotu dažādus publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas projektus, uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātu sporta aktivitātes.

Katru gadu 3.martā tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par novēršamiem dzirdes traucējumiem vai zudumu. Viens no šī gada dzirdes dienas mērķiem ir veicināt izpratni par to, ka dzirdes zudums un ar to saistītās ausu slimības var tikt novērstas ar profilaksi. Svarīgi ir profilaktiski novērst iespējamos dzīves laikā iegūtos dzirdes zudumus, jo lielākā daļa no tiem ir neatgriezeniski un būtiski ietekmē kopējo dzīves kvalitāti.

Turpinoties pavasara atkusnim, daudzviet uz grants autoceļiem iestājies šķīdonis, tāpēc autotransporta masas ierobežojumi ir ieviesti jau 428 valsts autoceļu posmos ar grants segumu. Masas ierobežojumus turpina ieviest, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju. 

Ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu un zemo aktivitāti radošo darbu iesniegšanā Vecumnieku novada domes rīkotajā radošo darbu konkursā “Rudzu spēks”, ir pagarināts darbu iesniegšanas termiņš.

Iedzīvotājiem ir iespēja individuāli tikties pagastu pārvaldēs ar Vecumnieku novada domes vadības pārstāvjiem – priekšsēdētāju Gunti Kalniņu un izpilddirektori Aigu Saldābolu.

Valles pamatskolā un Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādē "Cielaviņa", izņemot PII “Cielaviņa” struktūrvienību Kurmenes pirmsskola, no 2021.gada 1.marta līdz turpmākiem rīkojumiem mācību procesu organizēs ATTĀLINĀTI.

Lai veiksmīgi turpinātu deinstitucionalizācijas (DI) procesu Zemgalē un turpinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu tīkla izveidi, ļoti būtiska loma ir pašvaldību sadarbībai ar nevalstisko sektoru un sociālajiem uzņēmumiem.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933