Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

2. jūlija vakarpusē, pie Vecumnieku Vecā ezera, pludmales volejbola mīļotāji pulcējās uz otrā posma laureātu noskaidrošanu. Lai arī sākumā laika apstākļi nedaudz pabiedēja dalībniekus, vēlāk tie bija ļoti piemēroti lai 16 vīriešu un 10 sieviešu komandas mestos cīņā par otrā posma uzvarētāja noskaidrošanu un krātu punktus kopvērtējumā.

Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsācis jaunu projektu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”. Jelgavā 18. jūnijā atklāšanas pasākumā tikās visi OCTOPUS projekta partneri.

Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere informēja, ka gada īsākajā naktī Misā izskanēja Baltās nakts koncerts kopā ar flautistu ansambli «Svīres». Koncertā skanēja latviešu tautas dziesmas kā arī dalībnieču orģināldziesmas un apdares.

25. jūnijā aizsākās un līdz pat 5. jūlijam Kurmenē, Vecumnieku pagastā ilgs kopš seniem laikiem iecienītas Pēterdienas svinības, kuras šogad caurvij vēsturisks notikums – Kurmenes Svētā Pētera Romas katoļu baznīcas 150. gadu jubileja.

Rīgas Tehniskā universitāte aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti attālināti. Projektā apmācību dalībnieks līdzfinansē tikai 10% no kopēja kursa cenas, kas par 80 stundu mācību kursu ir 36 EUR. Kursu maksu 90% sedz ESF.

Attīstot biznesu internetā, ir svarīgi ievērot dažas vienkāršas juridiskās nianses, lai nesanāktu nepatikšanas ar Valsts ieņēmumu dienestu vai patērētāju tiesību sargiem.

Neraugoties uz šī gada jūnija lielo karstumu, 26. jūnijā orientēšanās pasākumā Stelpē ieradās 21 dalībnieks, pārstāvot dažādas vecuma grupas. Pārsteigums bija pasākuma jaunākais dalībnieks, kurš bija vien piecus mēnešus vecs un līdzi pārvietojās ratiņos.

Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā īres tiesības šādiem dzīvokļu īpašumiem:

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.gada 7.augustā plkst.10.00 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Autoosta” nedzīvojamās telpas – kioska – un tam piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 2020.gada 17.augusta plkst.10.00 Vecumnieku novada domes sēžu zāles telpā Rīgas ielā 29A (pagraba stāvā), Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāžas 1” 1/7 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra Nr.32900080350, un 2/14 domājamām daļām no būves-garāžu ēkas, kadastra Nr.32905080012, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933