Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Tieslietu ministrija norāda, ka no 2020. gada 3. decembra ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros), tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus. Vienlaikus ir atļauta laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Laikā no š.g. 7. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim robežpunktā Skaistkalne-Germanišķi patrulēs Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Zemgales dienesta robežsargi.

Ar 3. decembri Vecumnieku novada pašvaldībā stājas spēkā stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021. gada 7. janvārī plkst.10.00 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Autoosta” nedzīvojamās telpas – kioska – un tam piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus , paredzot atbalsta pasākumus darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt, sākot no 1. decembra.

Jauku pārsteigumu Vecumnieku novada senioriem pirmajā Adventē sarūpējuši Vecumnieku novada Jauniešu domes aktīvisti. Pašu rokām darināti svētku vainadziņi un izceptās piparkūkas sildīja sirdis un dāvāja prieku veco ļaužu pansionāta «Atvasara» iemītniekiem, Ātrās medicīniskās palīdzības Vecumnieku brigādei, Vecumnieku un Valles pagasta vientuļajiem pensionāriem.

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un AS Swedbank, aicina uzņēmējus pieteikties Zemgales Biznesa dienai, kas notiks 1.decembrī, tiešsaistes Zoom platformā.

Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020”, kur kopējais apgūstamais finansējums ir 7000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un vienam konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

Pamatojoties uz atklāta konkursa ar ID Nr. ND2018/2 „Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Vecumnieku novadā” rezultātiem, starp Vecumnieku novada domi un SIA “Eco Baltia vide” (turpmāk tekstā arī Apsaimniekotājs) 2018.gada 5.novembrī noslēgts līgums Nr. 5-38.3/2018/806 par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu Vecumnieku novadā.

Bezmaksas daudzkārt lietojamo sejas masku izdale noteiktām personu grupām

Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī saistībā ar Covid – 19 infekcijas izplatīšanos, stingrāku epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikšanu, tai skaitā, nosakot kā obligātu prasību publiskās vietās lietot individuālos aizsardzības līdzekļus ikvienai personai un paredzot administratīvās atbildības iestāšanos par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos no 2020. gada 20. novembra, lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu izpildes iespējamību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no to sociālā un materiālā stāvokļa un pamatojoties uz 2020. gada 19. novembra Vecumnieku novada Domes ārkārtas sēdes lēmumu, kurā tika nolemts nododot bez atlīdzības īpašumā divas daudzkārt lietojamās sejas maskas šādām fizisko personu grupām:

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933