Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Pēc 30 mēnešu ilga un intensīva darba ar noslēguma konferenci “Sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi vietējās kopienas izaugsmei un attīstībai. Pārrobežu pieredze”, kas notika 24. novembrī, kurā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku, noslēdzās projekts LLI-425 “OCTOPUS”. Tas īstenots ar mērķi veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu, bērnu sociālo iekļaušanu, kā arī izveidot vai uzlabot daudzfunkcionālos centrus, kuros tiks un tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi.

Vakar, 9. novembrī, Vecumnieku Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Sarkanā skola”, notika Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) kopsapulce/atskaišu sapulce.

Šī gada 20.augustā Vecumniekos, Bauskas ielā 4 pie Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Sarkanā skola” tiks rīkots pasākums - integrācijas diena “Iepazīsimies?”. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar dienas aprūpes centra (DAC) darbību, klientiem, to, ko esam iemācījušies šajā laikā, kopš maija mēneša, kad dienas aprūpes centru ir sākuši apmeklēt mūsu draugi (DAC klienti). Kopā ar visiem jums, vēlamies priecāties, darboties, iepazīties, sadraudzēties un labi pavadīt laiku!

Piektdien, 27.maijā, norisinājās ilgi gaidītā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Sarkanā skola” oficiālā atklāšana. Tajā piedalījās Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, domes deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki, iestādes darbinieki, kā arī Latvijas pašvaldību savienības un Zemgales plānošanas reģiona pārstāves. Bija uzaicināti un piedalījās būvnieks Ainārs Marinskis no SIA “Kvintets M” un būvuzraugs Nikolajs Jankovskis no SIA “BaltLineGlobe”.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs nodrošinās vairāku veidu sociālos pakalpojumus – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kuras vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, pensionāriem, bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem.

Pēc ilgāka pārtraukuma notika pirmais klātienes pieredzes apmaiņas pasākums projekta OCTOPUS, LLI-425 ietvaros daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru darbības uzlabošanai Zemgales reģionā.

2019. gada 10. septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - projekts) īstenošana, kad tika parakstīta vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) par projekta īstenošanu ēkas 1. stāvā. Būvdarbi Sarkanajā skolā noslēgušies un drīz vien jaunais centrs vērs savas durvis pakalpojumu saņēmējiem.

Jau gadiem ilgi lolotā ideja par Dienas aprūpes centru, Vecumnieku pagasta, Sarkanajā skolā, Bauskas ielā 4, tika sākta realizēt jau 2019. gada 10. septembrī, kad Vecumnieku novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - Projekts) īstenošanu ēkas 1. stāvā. Nu jau visi darbi straujiem soļiem tuvojas noslēgumam un drīz vien jaunais centrs vērs savas durvis pakalpojumu saņēmējiem.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933