Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Iniciatīvu un aktivitāšu centrs

Adrese: Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
Tālr. 63976197
Dibināts: 2006. gada 14. jūlijā.
Vecumnieku novada pašvaldības struktūrvienība.

IAC mērķis ir maksimāla visu Vecumnieku pagasta iedzīvotāju mūžizglītības, aktivitāšu un iniciatīvu realizācija, veicinot Vecumnieku pagasta attīstību.

IAC veic sekojošas funkcijas:
1. Veic visa veida mērķauditorijas izglītības, aktivitāšu un interešu darbu;
2. Organizē kultūras pasākumus;
3. Organizē dažādus apmācības kursus;
4. Veicina jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot;
5. Piesaista fiziskas un juridiskas personas kursu vadīšanai;
6. Izstrādā un realizē projektus.
6.1. IAC darba pamatforma ir iedzīvotāju iesaistīšana dažādos interešu un aktivitāšu pasākumos, kā arī aktuālas un vajadzīgas informācijas un konsultāciju sniegšana.
6.2. IAC kopā ar sociālo dienestu organizē darbu ar sociāli mazaizsargāto sabiedrības daļu un personām ar īpašām vajadzībām, tos informējot un izglītojot, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.
6.3. IAC sadarbojas ar sabiedriskām organizācijām.

IAC savas funkcijas realizē sekojošos darbības virzienos:

  • semināru, kursu, lekciju un citu pasākumu organizēšana;
  • konsultācijas uzņēmējdarbībā;
  • tūrisms un informācija;
  • kultūrizglītība;
  • dažādu interešu klubiņu un grupu organizēšana;
  • veic projektu izstrādi.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933