Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Tiek īstenots projekts, stiprinot darbu ar jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – maijs.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni.  

Pirmā moduļa apmācības par jaunatnes politikas plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām ir jau notikušas no 28. februāra līdz 2. martam.

Ļoti vērtīgi bija redzēt un dzirdēt citu pašvaldību pieredzi, apmācību laikā apmācību vadītājas motivēja iesaistīt savā grupā pašvaldības deputātu, kas arī izdevās. Lai gan jauniešu aptauju jau novadā esam veikuši, tomēr nodarbības par pētījumu veikšanu noderēs nākotnē. Vislielākais ieguvums ir kontaktu tīkls, kuru ieguvu un caur kuru varu sazināties un sadarboties ar visiem projekta dalībniekiem, kuriem ir dažāda pieredze darbā ar jaunatni,” pēc pirmajām projekta apmācībām iespaidos dalās Andris Kāposts, biedrības “Jaunatne smaidam” Vecumnieku novada jaunatnes darbinieks.

Vecumnieku novadā pašvaldība jau otro gadu darbu ar jaunatni deleģē biedrībai “Jaunatne smaidam”. “Darbs ar jaunatni deleģējuma līguma ietvaros ir sevišķi sarežģīts un savdabīgs, tādēļ pašvaldība un biedrība saprata, ka dalība JSPA īstenotajā projektā palīdzētu nostiprināt darba ar jaunatni prioritātes, kā arī paplašināt biedrības un pašvaldības izpratni par darbu ar jaunatni,” stāsta A. Kāposts.

Šis ir jau otrais gads, kad JSPA īsteno stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”. 2017. gadā šī projekta ietvaros atbalsts tika sniegts citām septiņām Latvijas pašvaldībām - Auces novadam, Brocēnu novadam, Dundagas novadam, Kocēnu novadam, Limbažu novadam, Saulkrastu novadam un Valmieras pilsētai. Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldības un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.  

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247
e-pasts:

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933