Informācija par pašvaldības kapsētām

Vecumnieku apvienības teritorijā ir šādas pašvaldības kapsētas:

Bārbeles pagastā: Jobu, Cedelmaņu, Ķeru, Ezīšu kapi.

Kurmenes pagastā: Spundes, Baļčiņu, Cepurnieku, Verpeļu, Kurmenes, Sietiņu, Impu, Urliķu kapi.

Skaistkalnes pagastā (Pārzine: Dagmāra Strēle, 26286855): Vaiču, Pinku, Jaunie, Jaskuļu, Krusas, Ramiķēnu kapi.

Stelpes pagastā: Airīšu, Ānīšu, Ķēkutu, Kāravu, Steņģu kapi.

Valles pagastā (Pārzine: Indra Martinska, 26375121): Pētermuižas, Valles, Vasku kapsēta.

Vecumnieku pagastā: Vecumnieku (pārzine Vija Kinaucka, 28998954), Priedeskroga, Siliņu, Milgrāvju, Mālu (Rešnenieku), Lejzemnieku, Griķu, Čuču, Brūveru, Viesturu, Žubju, Katrīnas, Bēku, Klīvu, Ķeiru kapsēta.

 

Jautājumos par kapsētām vērsties pagastu pārvaldēs vai pie kapu pārziņiem.

Kapavietu piešķir un ierāda kapsētas pārzinis, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu. Kapavietas piešķiršanas un ierādīšanas IESNIEGUMS.

Kapavietas uzturēšanas tiesības un pienākums personai rodas no brīža, kad viņa noslēdz ar pašvaldību kapavietas uzturēšanas līgumu. IESNIEGUMS par kapavietas kopšanu.

 

Vecumnieku apvienības pārvaldes kapsētu darbības un uzturēšanas NOTEIKUMI, to paskaidrojums.

 

Apvienības kapsētu digitalizāciju veic “SIA CEMETY”, darbs vēl ir procesā. Šobrīd apkopotā informācija apskatāma digitālajā kartē ŠEIT.