Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aktuālais

15.maijā plkst.12:00, Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Vecumnieku novada lauku attīstības konsultanti Kristaps Stallīts un Anita Smilškalne dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju no 12.05.2019 līdz 17.05.2019. Tādēļ atgādinām, ka platību maksājumi jāiesniedz līdz 22.05.2019. un, ja kādam nepieciešamas konsultācijas mūsu prombūtnes laikā, tad lūdzu zvanīt, vai sūtiet e-pastu.

Lai izceltu Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības piemērus, Pasaules Dabas fonds (WWF) kopā ar partneriem Baltijas jūras reģionā arī šogad meklē videi draudzīgākos lauksaimniekus. Organizatori aicina līdz šī gada 10. maijam pieteikties dalībai Latvijas konkursā tos zemniekus – kā bioloģiskos, tā konvencionālos saimniekotājus, kuri savā lauksaimniecības praksē ievieš risinājumus, kas mazina ietekmi uz vidi.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Bauskas nodaļa sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldi rīkoja seminārus, lai pastāstītu par aktualitātēm un konsultētu par platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Pavasaris ir klāt un atkal devāmies uz Kauņu, lai apskatītu starptautisko lauksaimniecības inovāciju izstādi «Ko sēj…2019».

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.

Ir sācies pavasaris, tas jūtams gan pilsētās, gan laukos, tāpēc par pavasara tradīciju kļuvušas Meža dienas, ko arī šogad organizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, sadarbojoties ar meža nozares organizācijām un uzņēmumiem, kā ietvaros 17. aprīlī visi aicināti ieskandināt Latvijas Meža dienas un apmeklēt informatīvi izglītojošo pasākumu “Mežs ienāk Jelgavā 2019”.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933