Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aktuālais

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk LLKC) Bauskas birojs sadarbībā ar Vecumnieku novadu rīkoja mājražotājiem grupu konsultāciju. Konsultāciju tēma - mājražotāju produkcijas noieta veicināšana Vecumnieku novadā.

LKKC sadarbībā ar Vecumnieku novada domes tūrisma informācijas punktu mājražotājiem, uzņēmējiem un citiem potenciālajiem tūrisma pakalpojumu īstenotājiem piedāvā izglītojošu, informatīvu un praktisku semināru "Mājražotāju produkcijas noieta veicināšana".  Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti – īpaši mājražošanas uzņēmumu līderi, ideju autori, ražotāji, pārdevēji un citi.

LLKC Bauskas birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu lauksaimniekiem 13.06.2019.- 14.06.2019. Brauciens notiek divas dienas. Līdzfinansējums no katra dalībnieka ir 48.40 EUR.

Jaunas un inovatīvas idejas Bauskas un Vecumnieku puses lauksaimnieki guva Zviedrijā, apmeklējot efektīvi strādājošas  lopkopības produkciju ražojošas saimniecības. Braucienu organizēja LLKC Bauskas birojs. Tēma tika izvēlēta gana aktuāla: ”Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā”.

15.maijā plkst.12:00, Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Vecumnieku novada lauku attīstības konsultanti Kristaps Stallīts un Anita Smilškalne dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju no 12.05.2019 līdz 17.05.2019. Tādēļ atgādinām, ka platību maksājumi jāiesniedz līdz 22.05.2019. un, ja kādam nepieciešamas konsultācijas mūsu prombūtnes laikā, tad lūdzu zvanīt, vai sūtiet e-pastu.

Lai izceltu Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības piemērus, Pasaules Dabas fonds (WWF) kopā ar partneriem Baltijas jūras reģionā arī šogad meklē videi draudzīgākos lauksaimniekus. Organizatori aicina līdz šī gada 10. maijam pieteikties dalībai Latvijas konkursā tos zemniekus – kā bioloģiskos, tā konvencionālos saimniekotājus, kuri savā lauksaimniecības praksē ievieš risinājumus, kas mazina ietekmi uz vidi.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933