Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības “Saulgrieze” mērķi:

1. Apvienot Vecumnieku novada daudzbērnu ģimenes, veicinot savstarpēju atbalstu un palīdzību.

2. Veicināt daudzbērnu ģimeņu bērnu un jauniešu attīstību un socializāciju.

2.1.Organizēt bērnu un jauniešu saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

2.2.Organizēt bērnu un jauniešu izbraukumus, nometnes, radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes un citus pasākumus.

2.3.Organizēt veselību veicinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem un jauniešiem.

3. Celt daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā, iesaistot tās izglītojošās programmās.

3.1. Organizēt veselību veicinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem, kā arī novada iedzīvotājiem.

3.2. Organizētt informatīvus pasākumus un izstrādāt izglītojošas programmas par ģimenes vērtību saglabāšanas nozīmību veselīgas sabiedrības veidošanā un attīstībā.

3.3. Organizēt izglītojošus pasākumus novada iedzīvotājiem par jautājumiem, kas skar ģimeni, ģimenes savstarpējās attiecības, bērnu un jauniešu audzināšanas problēmas.

4. Sniegt atbalstu vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, organizējot tiem izglītojošus un atbalsta pasākumus.

5. Piesaistīt investīcijas (projektu līdzekļus, ziedojumus u.c.) biedrības mērķu sasniegšanai.

6. Aktivizēt brīvprātīgo darbību, organizējot apmācības vecākiem un jauniešiem.

7. Sadarboties ar Labklājības ministriju, MK, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienību un citām institūcijām, piedaloties jautājumu, kas skar ģimeņu ar bērniem problēmu aktualizēšanu, ierosinājumiem un priekšlikumu izstrādāšanu.

8. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu daudzbērnu ģimeņu organizācijām, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumos un braucienos.

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze” tika nodibināta 2004. gada 1. jūlijā. Biedrība ir augusi balstoties uz veiktajām aktivitātēm jau no 2002. gada septembra, kad Vecumnieku tautas namā pulcējās daudzbērnu māmiņas savā klubiņā. Viens no Vecumnieku DĢB “Saulgrieze” mērķiem ir apvienot Vecumnieku novada daudzbērnu ģimenes, lai tās varētu sniegt savstarpēju palīdzību un atbalstu, jo daudzbērnu vecākus saista līdzīgas intereses un problēmas. Šobrīd biedrība apvieno ap 40 vairāk un mazāk aktīvu dauzdbērnu ģimeņu un trīs atbalsta ģimenes. Biedrības pastāvēšanas laikā ir notikušas vairākas interesantas tikšanās un pasākumi, regulāri ģimenēm ar pašvaldības un labdaru atbalstu tiek rīkotas tematiskas ekskursijas, salidojumi. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Vecumnieku novada Domi, kura atbalsta ar transporta pakalpojumiem plānotos projektus un pasākumus. Brīvprātīgu atbalstu sniedz vietējie uzņēmēji, iestādes un biedrības brīvprātīgie. Biedrība ir realizējusi vairākus biedrības kapacitātes stiprināšanas projektus. 2010. gada 28. janvārī biedrības juridiskajā adresē Misā tika atklāts “Ģimeņu dienas centrs”, kurā, piesaistot projekta līdzekļus tika izveidots bērnu un jauniešu brīvā laika centrs “Štābiņš”. “Štābiņa” darbību ir nodrošinājuši Nodarbinātības Valsts Aģentūrā reģistrētie jaunieši, pieaugušie un biedrības brīvprātīgie. Laba sadarbība izveidojusies ar daudzbērnu ģimeņu organizācijām no Liepājas, Kuldīgas, Salaspils, Stopiņiem, Rīgas (Bolderājas, LTV klubiņu, Iļģuciema), kuras apvienojas Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienībā. Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Saulgrieze” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomās. Tādēļ biedrība sadarbojas ar Fondu Ziedot un Latvijas Samariešu apvienību, ar kuru starpniecību Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības “Saulgrieze” brīvprātīgie iesaistās dažādās labdarības akcijās. Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze” jau daudzus gadus darbojas “Paēduši Latvijai” projektā. Pansionāta “Atvasara” 2. stāvā LSK Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļas telpās tiek organizēta lietoto apģērbu, apavu un citu lietu apmaiņa.

Ja vēlaties savas ģimenes ikdienu padarīt aktīvāku, vēlaties dalīties savā pieredzē, iegūt jaunus draugus, Jums nepieciešams materiāls vai morāls atbalsts vai vēlaties kļūt par brīvprātīgo, aicinām ikvienu Vecumnieku novada ģimeni iesaistīties Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrībā “Saulgrieze”.

 

Kontaktinformācija:

Misas tautas nams, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906

Saulgrieze Vecumnieku DĢB

Reģ. Nr. 40008087021

Konta nr.LV33HABA0551012188443

 

Tālr.nr. 26427717

Fakss: 63960524

E-pasts: ;

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933