Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Biedrība "Jaunatne smaidam"

Biedrība „Jaunatne smaidam” dibināta 2005. gada 5. augustā.

Mūsu vīzija - Mēs vēlamies būt resurss vietējās kopienas ilgtspējai.

Mūsu misija - Mēs esam spēcīga un uz vērtībām balstīta jauniešu organizācija, kas dod iespējas radīt, piedzīvot un būt kopā.

Mūsu vērtības: Iecietība, ilgtspēja, izaugsme, līdzdalība un līdzatbildība.

Mūsu mērķi ir:

Radīt – dot iespēju vietējās kopienās mācīties, līdzdarboties un pašrealizēties;

Piedzīvot – sniegt pieredzi vietējā un starptautiskā līmenī, lai sekmētu jauniešu personīgo izaugsmi;

Būt kopā – radīt vidi, kur jauniešiem attīstīt savas kompetences vietējās kopienas izaugsmei.

Nacionālā līmenī mēs esam dalīborganizācija biedrībā „Latvijas Jaunatnes padome”, biedrībā "Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija" un biedrībā „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Starptautiskā līmenī esam dalīborganizācija "Alliance of European Voluntary Service Organisations".

Esam jaunatnes organizācija (Saskaņā ar 07.12.2011. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Nr.07.4-25/13).

Jaunatnes organizācija ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, kas veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Juridiskā adrese: Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905, Latvija
Mēs izmantojam arī e-adresi.
Reģistrācijas numurs: 40008095508
Banka: AS "Swedbank", S.W.I.F.T.: HABALV22
Konta numurs: LV53HABA0551031947856
Mobilais tālrunis: +371 25754522 (WhatsApp)
E-pasta adrese:

Mājas lapa:

www.jaunatnesmaidam.lv

Sociālie tīkli:

http://www.facebook.com/yout4smile

http://www.instagram.com/youth4smile

http://www.twitter.com/youth4smile

https://www.youtube.com/channel/UCtJ7MwQQsLMYwXYbzA9jzTA

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933