Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Biedrība "Zemgales Mantojums"

Biedrība "Zemgales Mantojums"

Biedrības mērķi ir:

1.tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana;

2. tradīciju pārmantošana un paaudžu mijiedarbība;

3. tradicionālās kultūras un nemateriālās kultūras mantojuma popularizēšana.

Biedrībai „Zemgales Mantojums” sabiedriskā labuma statuss piešķirts šādās darbības jomās:

1. pilsoniskās sabiedrības attīstība;

2. kultūras veicināšana;

3. zinātnes veicināšana;

4. labdarība.

Zemgales lokālās tradīcijas savdabību popularizējam sadarbībā ar pašvaldību un nevalstiskām organizācijām. Organizējam tikšanās, seminārus u.c. pasākumus, kas veicina lokālās tradīcijas atdzimšanu. Veidojam izpratni sabiedrībā par mantotajām vērtībām un to dzīvotspēju mūsdienās. Kopā ar sadarbības partneriem organizējam un svinam tradīcijām atbilstošas gadskārtas: Meteņi, Lielā diena, Vasaras saulgrieži, Rudenāji, Mārtiņi, Ziemas saulgrieži.

Soc. tīkli: www.draugiem.lv/zemgalesmantojums/, www.facebook.com/zemgalesmantojums/

Rekvizīti:

Jur. adrese „Millas”, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905

Reģ. nr. 40008222900
Konta nr. LV67HABA0551039627482

Kontaktinformācija:

Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905

e-pasts:

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933