Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība dibināta 2016.gada nogalē un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2017.gada 16.janvārī. Biedrība izveidota no Vecumnieku uzņēmējdarbības atbalsta grupas, kas savu darbību sāka 2014. gada februārī. Atbalsta grupas mērķis bija sniegt atbalstu un padomus viens otram, dalīties pieredzē un iedrošināt
 realizēt sapņus jaunajiem uzņēmējiem, kas vēl tikai plāno uzsākt savu biznesu.vub logo eriks

Attīstot atbalsta grupas darbību, Vecumnieku novada uzņēmēji nolēma dibināt biedrību ar mērķi:

  • veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Vecumnieku novadā;
  • sekmēt Vecumnieku novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās;
  • nodrošināt sadarbību Vecumnieku novada uzņēmēju starpā.

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība ir atvērta jebkura uzņēmējdarbības veida un nozares pārstāvim, aptverot visus Vecumnieku novada pagastus.

Mūsu kontakti:
e-pasts: 
Tel.nr. 29216864 (VUB grāmatvede Daiga Alekšūne); 26452075 (VUB valdes priekšsēdētājs Jānis Miklaševičs)
Adrese: Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, "Mārtiņi", LV - 3906
Facebook laba: https://www.facebook.com/Vecumniekuuznemeji

Mūsu rekvizīti:
Reģ. Nr. 40008260103
"Mārtiņi", Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV -3906
Bankas konts Nr. LV23HABA0551043074199

Biedrības “Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība” STATŪTI

NOLIKUMS par biedra naudu

Biedra pieteikuma anketa

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933