Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

2021.gada 23.aprīlī no plkst. 12:00. līdz 14:30 Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmas studenti prezentēs savu redzējumu par Bauskas pilsētas un tai piegulošo apdzīvoto vietu vienotas telpiskās attīstības perspektīvu un Bauskas novada vienotas telpiskās attīstības perspektīvu.

Iestājoties sausākam un siltākam laikam grunts ceļi atgūst savu kravnesību, līdz ar to, no 19.04.2021 gada Vecumnieku novada dome atceļ pagaidu svaru ierobežojumus pašvaldības autoceļiem.

Ņemot vērā mainīgos un pavasarīgos laika apstākļus, Vecumnieku novada dome ir izvērtējusi un noteikusi pašvaldību ceļiem svaru ierobežojumus, kas nosaka, ka no 2021.gada 01.marta tiks ierobežota smagā transporta kustība uz vairākiem pašvaldības ceļiem. Kā katru gadu pavasaros nokūstot sniegam, bet zemei vēl paliekot sasalušai veidojas ceļu rūgšana, kuru laikā tie ir sliktā stāvoklī un grūti izbraucami. Lai izvairītos no ceļu klātnes lielākas sabojāšanas, tiek noteikti minētie ierobežojumi. Šādu pat praksi piekopj ne tikai pašvaldības, bet arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī citas Eiropas valstis.

Sakarā ar remontdarbiem - caurtekas maiņu uz meliorācija sistēmas notekgrāvja “Kaimiņgrāvis”, kas šķērso pašvaldības autoceļu C-5 (Kalna Auzaiņi-Dauguļi) Vecumnieku pagastā, tiks slēgta satiksme uz minētā ceļa š.g. 23., 24., 25. februārī.

2019. gada beigas un 2020. gada sākums šoreiz bijis bez baltās sniega segas un lieliem mīnusiem, šajā laikā krituši siltuma rekordi un ikdienas nokrišņi nav saudzējuši ceļa segumus, tāpēc tiks izvietotas pagaidu ceļa zīmes ar svara ierobežojumu no 2020. gada 1.februāra.

Augusta sākumā Vecumnieku novada dome nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai par kritisko situāciju uz valsts autoceļiem Vecumnieku novadā. 5. septembrī Vecumnieku novada dome saņēma atbildes vēstuli no Satiksmes ministrijas un VAS «Latvijas Valsts ceļi», to parakstījuši VAS „Latvijas Valsts ceļi” Bauskas nodaļas vadītājs Dzintars Dzenis un Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākais eksperts Ainārs Brūvers.

Vecumnieku novada domē katru dienu tiek saņemti iedzīvotāju jautājumi un kritika par ceļu stāvokli gan Vecumnieku pagastā, gan visā novadā. Vecumnieku novada domes izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis sagatavojis un nosūtījis vēstuli Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai par situāciju uz valsts autoceļiem.

Šodien, 14. jūnijā, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zālē notika pašvaldības pārstāvju tikšanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas skar mūsu pašvaldību, kā arī, lai apspriestu vairāku Vecumnieku novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgu valsts autoceļu sakārtošanas iespējas.

Iestājoties siltam un sausam laikam, grants un grunts ceļi sāk putēt. Tā kā Vecumnieku novada pašvaldībā lielāko daļu ceļa tīkla sastāda tieši grunts un grants ceļi, tad esam saņēmuši iedzīvotāju kritiku par putekļiem, kas paliek aiz braucošām automašīnām.

2019. gada sākums bija ziemīgs un sniegots, bet februāris mums atnesis pavasarīgas sajūtas, kas atsaucas arī uz pašvaldības ceļiem.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933