Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Sludinājums par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu

Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā īres tiesības šādiem dzīvokļu īpašumiem:

 • „Misas kūdra 2” - 2, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 48.1 m2, īres maksa 18.20 euro mēnesī, dzīvoklis ir bez kosmētiskās apdares (īres maksa tiks samazināta līdz 50 % apmērā par izdevumiem kosmētiskās apdares veikšanai, kas saskaņoti ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektori);
 • „Misas kūdra 2” - 3, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 48.2 m2, īres maksa 18.83 euro mēnesī, dzīvoklis ir bez kosmētiskās apdares (īres maksa tiks samazināta līdz 50 % apmērā par izdevumiem kosmētiskās apdares veikšanai, kas saskaņoti ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektori);
 • Liepu iela 11 – 9, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 50.0 m2, īres maksa 3.90 euro;
 • Liepu iela 13 – 4, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 72.2 m2, īres maksa 5.31 euro mēnesī;
 • Liepu iela 13 – 17, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 78.4 m2, īres maksa 5.43 euro mēnesī;
 • “Slokas” – 3, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 19.7 m2; īres maksa 20.95 euro mēnesī;
 • “Lieltenteni 1” – 1, Tenteni, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 32.8 m2, īres maksa 4.66 euro mēnesī;
 • „Sili” - 4, Reizeni, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 54.8 m2, īres maksa 7.78 euro mēnesī.

Papildus īres maksai īrnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (gāze, elektrība u. c.), īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam.

Īres tiesību termiņš – līdz pieciem gadiem ar pirmtiesībām to pagarināt.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 7.februārim.

Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 63920592 kancelejas vadītājam/juristam Arvīdam Zvirbulim vai pa tālruni 63960526 nekustamā īpašuma speciālistei Ligitai Vasermanei.

Papildu informācija pielikumos:

 1. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS “Misas kūdra 2”-2”;
 2. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS “Misas kūdra 2”-3”;
 3. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS Liepu iela 11-9”;
 4. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS Liepu iela 13-4”;
 5. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS Liepu iela 13-17”;
 6. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS “Slokas”-3”;
 7. pdf“Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS “Lieltenteni 1” – 1”;
 8. pdf “Īres tiesību PIEDĀVĀJUMS „Sili” – 4”.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933