Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada dome aicina darbā Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāju

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

 • augstākā vai vidējā-speciālā izglītība uzņēmējdarbības, inženierzinātņu jomās vai ekonomikas jomā;
 • zināšanas ar amata pienākumu izpildi saistītajās jomās un šo zināšanu nepārtraukta papildināšana (kvalifikācijas kursus apliecinoši dokumenti);
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā ne mazāka par 1 gadu;
 • izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām (MS – Office Word, Excel, MS Outlook);
 • precizitāte, labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu un citu iesaistīto personu darbu;
 • sasniedzamība Bārbeles pagastā ārpus parastā darba laika neparedzamu gadījumu un avāriju seku likvidēšanas koordinēšanai;
 • izpratne par pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
 • aktuālo LR normatīvo aktu pārzināšana, to ievērošana saistībā ar izpildāmo darbu;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, koordinēt un vadīt pašvaldības struktūrvienību darbu Bārbeles pagastā, nodrošināt pastāvīgu pašvaldības procesu un vadības sistēmas ievērošanu un pilnveidošanu;
 • koordinēt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, izvērtēt pieņemto lēmumu lietderību, sniegt priekšlikumus;
 • organizēt, atbildēt par dažādu investīciju projektu izstrādi un realizāciju Bārbeles pagasta teritorijā;
 • uzraudzīt un organizēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu ievērošanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās Bārbeles pagastā;
 • nodrošināt darba aizsardzības sistēmas ievērošanu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, veicot projektēšanas, būvniecības darbus savas pārraudzības jomas projektos, kontrolēt pakalpojumu un būvdarbu izpildi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
 • risināt pašvaldības objektu un infrastruktūras apsaimniekošanas un attīstības  jautājumus Bārbeles pagastā;
 • sniegt priekšlikumus un atbilstoši izpilddirektora norādījumiem organizēt un pārraudzīt dažādu investīciju projektu izstrādi;
 • sniegt priekšlikumus un atzinumus, apkopot informāciju un sagatavot dokumentus administratīvo procesu sekmīgai norisei iestādē;
 • kontrolēt pašvaldības autoceļu pastāvīgu uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un atbildēt par šim mērķim atvēlētā finansējuma racionālu izmantošanu Bārbeles pagastā;
 • nodrošināt ceļu apsekošanas žurnālu regulāru aizpildīšanu;
 • veikt citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, kā arī pildīt domes priekšsēdētāja un izpilddirektora dotus uzdevumus.

Pilns amata apraksts pretendentiem pieejams, sūtot e-pasta pieprasījumu uz .

Piedāvājam:

 • dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu;
 • profesionālu darba vidi, profesionālu tālākizglītības kursu iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • pilnas slodzes darba laiku (obligāta prasība).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību un kvalifikācijas kursus apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Vecumnieku novada domes kancelejas nodaļā pie sekretāres Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu līdz 2018. gada 19.februārim. Uzziņas pa tālruni: 29462829 (priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933