Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada atklātā kausa izcīņa basketbolā

Galvenais sacensību tiesnesis Jānis Klāviņš kopā ar Vecumnieku novada sporta organizatoru Ivaru Sproģi un novada basketbola treneri Timuru Muļaru ir nolēmuši atgriezt Vecumnieku novadā baskebola tradīcījas. Viņi ir nolēmuši organizēt Vecumnieku novada atklātā kausa izcīņu basketbolā.

Turnīra mērķis ir atjaunot basketbola turnīru un nostiprināt tā tradīcijas Vecumnieku novadā. Veicināt basketbola attīstību novadā un sportistu gatavošanos 2019. gada valsts basketbola sacensībām. Kā arī dažādot aktīvās atpūtas iespējas Vecumnieku novada jaunākās un vidējās paaudzes iedzīvotājiem.

Spēles notiks no 2019. gada janvāra līdz martam Misas vidusskolas sporta zālē.

Vairāk par kausa izcīņu var lasīt turnīra nolikumā.

Komandu pārstāvju sanāksme notiks 29. decembrī, pirms tam pārstāviem jāsazinās ar Jāni Klāviņu, tālr. 26052500.

Alise Dreimane
"Vecumnieku Novada Ziņu" redaktore

2018. gada 12. decembrī

VECUMNIEKU  NOVADA ATKLĀTĀ KAUSA IZCĪŅA BASKETBOLĀ

N O L I K U M S

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 • Atjaunot basketbola turnīru Vecumnieku novadā;
 • Nostiprināt basketbola tradīcijas Vecumnieku novadā;
 • Veicināt basketbola attīstību novadā un sportistu gatavošanos 2019. gada valsts basketbola sacensībām;
 • Dažādot aktīvās atpūtas iespējas Vecumnieku novada jaunākās un vidējās paaudzes iedzīvotājiem.

VIETA UN LAIKS

 • Vecumnieku novada Misas vidusskolas sporta zāle.
 • 2019. gada janvāris - 2019. gada marts.

VADĪBA

 • Sacensības organizē un vada Vecumnieku novada sporta organizators Ivars Sproģis ar novada basketbola treneri Timuru Muļaru.
 • Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Klāviņš t. 26052500.

DALĪBNIEKI

 • Sacensībās piedalās Vecumnieku novada pašvaldības, darba kolektīvu vai sastādītas komandas un vieskomandas.
 • Komandas sastāvā 12 spēlētāji.
 • Komandā drīkst spēlēt LBL3 un LBL2 spēlētāji, bet ne vairāk par 3spēlētājiem vienā komandā.

SACENSĪBU KĀRTĪBA

 • Izcīņas kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.
 • Priekšsacīkstēs notiks grupu spēles, komandas tiks izlozētas A vai B grupās, kur katra ar katru izspēlēs vienu spēli.
 • Finālsacensībās piedalās 1. - 4. vietu ieguvējas A un B grupās, kuras izspēlēs izslēgšanas spēles pret otras grupas pretiniekiem.
 • Priekšsacīkšu spēļu rezultāti finālsacensībās netiks ņemti vērā.
 • Spēles notiks pēc pastāvošajiem FIBA basketbola noteikumiem.
 • Spēles laiks 4 x 10 min.
 • Sportists ar savu parakstu pieteikumā apliecina par savas veselības un fiziskās sagatavotības atbilstību sacensību slodzei!

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

 • Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus (0-20) tabulā.
 • Priekšsacīkstēs uzvar komanda, kas izcīnījusi vairāk punktu. Vienādu punktu gadījumā, vadās pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, kopējo spēļu iemesto grozu attiecības.
 • Pēc priekšsacīkstēm komandas abās grupās, kuras ieguvušas1. - 4. vietu, spēlēs ar sev izlikto pretinieku, lai noskaidrotu spēcīgāko komandu starp 8 labākajām.

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI

 • Disciplināros pārkāpumus - rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana, neierašanās uz spēli, utt., izskata komandu pārstāvju sanāksmē galvenais un konkrētās spēles tiesnesis.
 • Par neierašanos uz spēli jāpaziņo ne mazāk kā 5 dienas pirms spēles. Pretējā gadījumā komandai tiek ieskaitīts zaudējums.
 • Ja komanda neattaisnoti neierodas uz divām spēlēm, to no čempionāta izslēdz un tās rezultātus anulē.
 • Par disciplinārajiem pārkāpumiem komandu vai atsevišķu spēlētāju var sodīt ar:
 • naudas sodu /līdz EUR 50,00/,
 • spēlētāja diskvalifikāciju,
 • komandas diskvalifikāciju.

APBALVOŠANA

 • 1.– 3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām.
 • Rezultatīvāko un vērtīgāko spēlētāju apbalvo ar pārsteiguma balvām.
 • Finālspēles dienā apbalvos trāpīgāko metienu, bumbas triekšanas grozā no augšas un skatītāju tālmetiena konkursu uzvarētājus.

FINANSES

 • Tiks apspriestas komandu pārstāvju sanāksmē

PIETEIKUMI

 • Komandu iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 29. decembrim plkst. 18:00 pa tālr. 26052500 Jānim Klāviņam, e-mail. .
 • Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, obligāti jāiesniedz pirmajā spēlē sacensību tiesnesim.
 • Kausa izcīņas laikā spēlētājs drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu!
 • Spēļu laikā notiks sacensību fotografēšana un/vai filmēšana. Materiāls, var tikt publicēts Vecumnieku novada domes mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos vai masu medijos.

Visus jautājums, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, puses risina vienojoties!

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933