Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sporta skolā atsākts daļējs mācību process klātienē

Vecumnieku novada Domes Sporta skolā, ievērojot valstī noteiktos veselības drošības nosacījumus, no 18.maija klātienē atsākts daļējs sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību process.

Vecumnieku Sporta skolā treniņus atsākuši volejbolisti, kas trenējas Sporta skolas sporta zālē un Valles pamatskolas sporta zālē un stadionā. Vecumnieku vidusskolas stadionu treniņiem izmanto vieglatlēti. Individuāli treniņi vieglatlētiem notiks Valles sporta bāzē. Basketbolisti drīzumā atsāks treniņus klātienē Misas vidusskolas sporta zālē un stadionā.

Treneri atzīst, ka bērni ir priecīgi atkal trenēties, satikt draugus, trenerus un ievērot Sporta skolā izstrādātos noteikumus. Ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem sporta treniņu laikā varat iepazīties pdfŠEIT.

Sporta skola respektē vecāku izvēli un bažas par savu bērnu veselību, nelaižot bērnus uz treniņiem. Šiem audzēkņiem nodrošināta programmas apguve attālinātajā režīmā.

Pirmsskolas interešu izglītības programmas „Sporta virpulis” audzēkņi turpina brīvprātīgi sportot attālināti par ko maksa netiek iekasēta. Programmas “Sporta virpulis” trenere Gunita Pačkajeva atklāj, ka bērni gaida treneres iknedēļu sūtītos video un aprakstus ar fiziskajām aktivitātēm, kuras audzēkņi pilda kopā ar brāļiem un māsām. Trenere ar lielu gandarījumu skatās bērnu iesūtītos video un attēlus par to kā bērni sporto.

Treneri savus audzēkņus informējuši par nodarbību laikiem un vietām, kā arī iepazīstinājuši ar papildu iekšējās kārtības noteikumiem, lai treniņi norisinātos veiksmīgi un droši.

Ieva Pankrate,
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas metodiķe

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933