Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicinām iepazīties ar “Kārtību, kādā tiek organizēts darbs Vecumnieku novada Domes Sporta skolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 laikā”

Vecumnieku novada Domes Sporta skolā, lai nodrošinātu sekmīgu mācību-treniņu procesu jaunajā mācību gadā, izstrādāta “Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Vecumnieku novada Domes Sporta skolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 laikā” pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un ieteikumiem piesardzības pasākumu un izglītības procesa īstenošanai.

Aicinām Vecumnieku Sporta skolas audzēkņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus iepazīties ar iekšējiem noteikumiem un ievērot minētās prasības. Noteikumi pieejami pdfŠEIT.

Vecumnieku novada Domes Sporta skolas metodiķe

Ieva Pankrate

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933