Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Vecumnieku novada pašvaldībā (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kā Vecumnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība), tās iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības darbinieki ziņo par Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem Pašvaldībā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz atbilstoši Noteikumu pievienotajai docxveidlapai.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
1. Mutiski, vēršoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā);
2. Papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933);
3. Elektroniski, nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz oficiālo Pašvaldības e-pasta adresi – . 

Ja saņemtais ziņojums nav Pašvaldības kompetencē, to desmit dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta kompetentajai institūcijai pēc piekritības, informējot par to trauksmes cēlēju.

Plašāka informācija par trauksmes celšanu https://www.trauksmescelejs.lv/

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos Vecumnieku novada pašvaldībā
Iveta Logina
Vecumnieku novada domes
Kancelejas nodaļas juriste
Tālrunis: +371 63976485
E-pasts:  

Atbildīgās personas aizvietotājs prombūtnes laikā
Līga Krēmere
Vecumnieku novada domes
Kancelejas nodaļas Domes sekretāre
Tālrunis: +371 63920593
E-pasts:  

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933