Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Novadā autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši piešķirtajai klasei

Pēc janvāra mēnesī ilgstošās snigšanas, novada ceļi ir šķūrēti vairākkārtēji. Vecumnieku novadā, tāpat kā visā valstī, autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši katram ceļa posmam noteiktai klasei. Ceļa klasi nosaka pēc satiksmes intensitātes uz tā.

Autoceļiem ar grants vai šķembu segumu pārsvarā piešķir C vai D  uzturēšanas klasi. Informācija par Vecumnieku novada autoceļu klasēm  atrodama Vecumnieku novada mājas lapā.

Mainīgos laika apstākļos, kādi pārsvarā ir mūsu ziemās, galvenais uzdevums ir nodrošināt ceļu caurbraucamību, jo kvalitatīvi sakārtot braucamo daļu ir iespējams tikai pie pastāvīgiem laika apstākļiem. Vecumnieku novadā ceļu tīrīšanu cenšamies veikt agrās rīta stundās no plkst. 5:00 līdz darbu paveikšanai. Par cik mūsu rīcībā ir ierobežota traktora tehnika, kas piedalās ceļu attīrīšanā no sniega, tad prioritāri cenšamies tīrīt ceļus pa kuriem pārvietojas skolēnu autobusi, kā arī ceļus ar ekonomiski un sociāli lielāku nozīmi, bet novārtā neatstājam nevienu pašvaldības ceļu. Kopumā novadā strādā 7 tīrāmās traktortehnikas, kas nodrošina autoceļu tīrīšanu. Pirms ziemas sezonas sākuma Vecumnieku novada dome bija izsludinājusi konkursu uz pašvaldības ceļu tīrīšanu Kurmenes, Valles, Skaistkalnes, Bārbeles un Stelpes pagastos. Vecumniekos pagasta ielu un ceļu tīrīšanu nodrošina SIA „Jaunolis”. Tīrot ietves Vecumnieku pagastā, tikai ar vienu mazo traktortehniku, arī tiek izvērtētas prioritātes – gājēju ietves un laukumi pie bērnudārziem, skolām un intensīvāk izmantotie celiņi. Iespēju robežās tiek kaisīti arī gājēju celiņi un ielu krustojumi ar pretslīdes materiālu - granti.

Uzklausot iedzīvotāju sūdzības, ka pret privātīpašumu iebrauktuvēm veidojas sniega vaļņi, vēlos atgādināt, ka tomēr primārais šajā situācijā ir notīrīt pēc iespējas ātrāk ielas un ceļus, lai tie satiksmei būtu droši. Par sniega vaļņu likvidēšanu es tomēr lūgtu parūpēties īpašumu saimniekiem. Arī pie daudzdzīvokļu mājām mums rodas grūtības kvalitatīvi notīrīt ielas, jo būtiskus traucējumus rada automašīnas, kas ir novietotas ielu malās.

Vēršam uzmanību, ka intensīvas un ilgstošas snigšanas laikā tīru ceļa segumu nodrošināt nav iespējams, un sniega tīrīšana tiek organizēta sistemātiski, lielākoties darbus veicot, beidzoties snigšanai.

Sniega tīrītāju darba kārtība ir pagastu pārvaldnieku pārziņā. Ja rodas neskaidrības, jautājumi, problēmas vai ieteikumi ceļu un ielu uzturēšanas jomā, Vecumnieku novada domes izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis aicina sazināties ar viņu, zvanot pa tālruni +371 27307370, vai sazināties ar pagasta pārvaldes vadītājiem.

 

 

Guntars Veismanis,
Vecumnieku novada domes izpilddirektora vietnieks

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933