Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Oktobris tūrisma jomā

Rudens tūrismā dabiski izvēršas par interesantu atskaites punktu un kopāsanākšanu dažādām ar tūrismu saistītām pusēm, lai paraudzītos atpakaļ uz paveikto, un nospraustu mērķus nākamajai tūrisma sezonai.  Priekšā uz kooperēšanos balstīts darbs, lai mērķus pakāpeniski īstenotu un ieviestu. 

Oktobrī likti pamati dažādu sadarbības formu un darba grupu veidošanai tūrisma maršrutu izstrādei un jaunu produktu veidošanai.  Šajās tikšanās ar novada kultūras un sporta jomas organizētājiem, kā arī ar Vecumnieku uzņēmēju biedrību un tūrisma jomas profesionāļiem ieskicētas idejas, ko un kā darīt, un sadalīti darba uzdevumi.  Viena no idejām realizējās mazā izpētes un iepazīšanās braucienā, - proti, 24. oktobrī VUB biedri un tūrisma uzņēmēji izmēģināja braucienu ar senlaicīgo Misas kūdras bānīti, to apvienojot ar dabas apskati un viesošanos vietējā uzņēmēja saimniecībā.

Augustā Vecumnieku novads tika pieteikts dalībai LIAA rīkotajā konkursā EDEN (European Destinations of Excellence) ar mērķi veicināt mazāk zināmu tūrisma galamērķu ilgtspējīgu izaugsmi, kur Vecumnieki startēja kā “Veselības un labjūtes tūrisma galamērķis”. Sekmīgi kvalificējoties, novads tika izvirzīts nākamajai konkursa kārtai, un oktobra sākumā šeit viesojās vērtēšanas komisija no Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras Tūrisma departamenta, lai dabā iepazītos ar novada piedāvājumu veselības un labjūtes tūrisma jomā.

Oktobrī , sadarbojoties ar Bārbeles pagasta pārvaldi, notika Bārbeles sēravota apkārtnes sakopšanas darbi, un tiek domāti infrastruktūras uzlabojumi, lai sēravota apmeklētājiem būtu vēl interesantāk pie tā piestāt.

Oktobra mēnesī novada tūrisma uzņēmēju atpazīstamības veicināšanai TIPā noritēja viena radošā darbnīca un viena interesanta vakarēšana Latviskās Dzīvesziņas popularizēšanas ietvaros. Šajās norisēs piedalīties aicināti visi interesenti. Turpmāk divreiz mēnesī tiek plānotas līdzīgas aktivitātes.

TIPā arī viesojās divas jauniešu grupas – Saulaines tehnikuma jaunieši un “Skolu programmas“ ietvaros grupa no Codes un Stelpes skolām.

Oktobrī veiksmīgi noslēdzās 2019.gada “Kaimiņi Zemgalē” tūrisma akcija ar izlozētiem 12 velosipēdiem. Pierobežas Latvijas un Lietuvas novadu sadarbībai un tūrisma popularizēšanai akciju nolemts turpināt, un jau notikušas tikšanās par nākamā gada akcijas koncepcijas izstrādi.

No pārējiem semināriem un mācībām īpaši izceļama 25.oktobrī Koknesē noritējusī Vislatvijas Tūrisma informācijas centru, pašvaldību un Konkurences padomes spraigā diskusija par turpmāko TIC un TIP darbībā, pirms grozījumu izstrādes un ieviešanas Tūrisma likumā.

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm tūrisma jomā Vecumnieku novada tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Vecumnieku Novada Ziņas”.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933