Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novads – Zemgales stendā tūrisma izstādē Rīgā

No 31. janvāra līdz 2. februārim Bauskas TIC un Vecumnieku tūrisma informācijas punkts pārstāvēja Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma piedāvājumu starptautiskajā tūrisma izstādē «Balttour 2020» Rīgā.

Bauskas TIC un Vecumnieku TIP kopīgi pārstāvēja pudura - Vecumnieki, Bauska, Rundāle, Iecava -  stendu šajā izstādē. Šis bija pirmais gads, kopš Vecumnieki ir izveidojušies par atsevišķu tūrisma vienību, tam pamatā ir pagājušajā gadā izstrādātā tūrisma stratēģija. Šajā gadā Zemgales kopstends gan bija četras reizes mazāks, jo nepiedalījās un sevi nepārstāvēja uzņēmēji.

No Vecumnieku novada tika piedāvāts gada pasākumu plāns, atsevišķi akcentējot drīzos Meteņu svētkus, kopējo Vecumnieku novada tūrisma brošūru, Ausekļu Dzirnavu materiālu, kā arī visus pārējos pudura bukletus, kuros iekļauts mūsu novada tūrisma un saimnieku un saimnieču piedāvājums. Kā atzina Vecumnieku Tūrisma punkta vadītāja Aira Odinga, pirms šī pasākuma  potenciālie dalībnieki tikušies darba sanāksmēs, lai runātu par šā gada formātu. Secināts, ka šīs izstādes pašreizējais veidols – bukletu un drukātā piedāvājuma materiāli daļēji ir savu potenciālu izsmēluši. Jāmainās izstādes formātam, jo samazinās izstādē ieguldītā darba atdeve. Ejot līdzi laikam, digitalizējas arī šī joma. «Visi kopīgi nolēmām tomēr piedalīties izstādē, tikai mazākā apjomā, uzsverot pašu raksturīgāko,» saka Aira Odinga. Kas turpmāk plānots tūrisma jomas paplašināšanā novadā – atpazīstamības un sadarbības turpmāka veicināšana kopēju maršrutu un produktu izstrādē. Vecumnieki kļuva redzami ar EDEN veselības un labjūtes tūrisma piedāvājuma nomināciju konkursā. Šis ir virziens, kurā varam attīstīties. «Cilvēki vairs nebrauc tikai uz galamērķi, viņus interesē pieredzējums, sajūtas un emocijas, ko var iegūt, tāpēc šajā virzienā vēlos darboties ar mūsu tūrisma uzņēmējiem. Padomā seminārs par kvalitātes standartiem un ko šodien ceļotājs vēlas saņemt. 22. februārī pie mums atbrauks Latvijas Profesionālās gidu Asociācijas gidu grupa, pieredzes apmaiņas un iepazīšanās braucienā pa objektiem un viesosies arī pie saimniekiem, kuru piedāvājums iekļauts ceļvežos,» informē A. Odinga.  Vecumniekos ieradīsies arī ceļojumu aģentūru pārstāvji, lai skatītu, ko novads piedāvā tūristiem, lai varētu izstrādāt produktu tālākai pārdošanai klientiem.

12. februārī Aira pie sevis sagaidīs «ēnotājus» - skolu jauniešus, kas interesējas par tūrismu kā profesionālu jomu. Iecerēti interesanti semināri par to, kas vispār ir tūrisms. Vasarā tiks aicināti sadarboties praktikanti.
Jā, pašvaldība atbalsta stendu - šis ir kopējais Zemgales stends, ar katras pašvaldības pienesumu.

Airas Odingas iespaidus un ieceres apkopoja Andra Matuļenko

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933