Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pēta Ziemeļvidzemes tūrisma centru pieredzi

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība (VUB) 5. aprīlī organizēja braucienu uz tūrisma informācijas centriem (TIC) Līgatnē, Āraišos un Strenčos. Šī pieredze un gūtās zināšanas ir svarīgas, lai veidotu izpratni par tūrisma nozares attīstības perspektīvām Vecumnieku novadā un piemērotu esošajai situācijai atbilstošākos risinājumus TIC izveidē.

Kafejnīca un labierīcības

Vecumnieku novada domē šobrīd notiek darbs pie tūrisma stratēģijas izstrādes, viešot cerības attīstīt tūrisma nozari, tostarp izveidojot tūrisma informācijas centru vai punktu. Šāda centra nepieciešamība tikusi apspriesta kā attīstības komitejas sēdēs, tā arī VUB biedru sanākšanās.

Pērn, plānojot budžetu, līdzekļi tika rezervēti tūrisma punkta ēkas iegādei un remontam, tās labiekārtošanai un tūrisma speciālista algošanai. Domes deputāts un uzņēmējs Mārtiņš Mediņš arī pēc pieredzes brauciena ir pārliecības pilns: “Uzskatu, ka esam plašs novads ar pietiekoši daudz tūrisma objektiem, lai varētu pastāvēt savs tūrisma informācijas centrs vai punkts.”

Vienisprātis ar M.Mediņu ir uzņēmējs M.Puriņš un projektu koordinatore Alīna Žukauska – novadā ir nepieciešams savs TIC, kurā pieejama vietējo uzņēmēju produkcija, tāpat arī kvalitatīvas labierīcības un neliela kafejnīca. M. Puriņš ir pārliecināts, ka šāda sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem veicinātu mājražotāju aktivitāti: “Tā ir laba reklāma par nelieliem līdzekļiem. Ideālā variantā varētu sadarboties vismaz 10 mājražotāji, tad mēs sevi varētu pozicionēt kā nopietnu mājražotāju novadu.”

IMG 8065 1200x800

Vajadzīgs speciālists

Gūstot ieskatu citu novadu darbībā, A. Žukauska stāsta, ka pašvaldībā noteikti nepieciešams labs speciālists,  kas koordinē visus ar tūrismu un tūrisma uzņēmējdarbību saistītos jautājumus, veicina sadarbību ar uzņēmējiem, apzina un konsultē esošos vai topošos uzņēmējus par iespējām darboties nozarē. Vienlaicīgi būtu jāizstrādā tūrisma maršruti, brošūras un ceļveži, kā arī jāstrādā pie novada popularizēšanas - jāievieto aktuālā informācija novada mājaslapā, pašvaldības informatīvajā izdevumā un citos masu saziņas līdzekļos.

Sadarbība ar pašvaldībām

Brauciena mērķis bija apmeklēt nelielu novadu TIC, kuri, līdz ar informācijas nodošanas funkcijām, piedāvā vietējo ražotāju produkciju. Svarīgi bija iepazīt sadarbības formas starp šiem centriem, uzņēmējiem un gidiem. Tāpat arī tika noskaidrots, kā centri iekļaujas pašvaldības struktūrā, kādas funkcijas un uzdevumi ir to pārziņā, cik rentabla ir to darbība.

Brauciena dalībnieki atzinīgi vērtē gūto pieredzi, uzsverot, ka katrā apmeklētajā novadā tiek izvēlēts atšķirīgs darbības modelis. A. Žukauska par vispozitīvāko dienas piemēru min Līgatnes novadu, kur salīdzinoši nelielā teritorijā izvietots plašs un interesants tūrisma pakalpojumu klāsts.  Tas tiek prasmīgi apgūts un veiksmīgi papildināts ne tikai pašu spēkiem, bet arī piesaistot ES fondu līdzekļus. Tādējādi tiek veidotas arvien jaunas tūrisma takas un labiekārtoti kultūrvēsturiski objekti.

IMG 8025 1200x800

Svarīga lokācija

Līgatnes TIC cieši sadarbojas ar Amatu centru, kur iespējams apgūt dažādus rokdarbus, kā arī iegādāties jau gatavos darbus. Lai arī Amatu māja atrodas Līgatnē, tomēr tās novietojums ir neveiksmīgi izvēlēts. VUB biedrs Mārtiņš Puriņš par pieredzēto stāsta: “Ja objekts slēpjas nomalē, apmeklētāju nebūs. Izvietojums ir svarīgs, vislabāk, ja ir iespēja apstāties stāvlaukumā ceļa malā.”

Citāda pieredze ir Amatas novada TIC, kurš novietots atpazīstama objekta tuvumā -  pie Āraišu ezerpils: “Populārā apskates vieta automātiski piesaista lielu TIC plūsmu no Latvijas un ārzemēm,” tā A. Žukauska.

IMG 8064 1200x800 copy

Uzņēmēju atbalsts

Strenču novads ir nelielākais no apmeklētajiem, arī TIC darbība šeit ir klusāka. Tūrisma attīstībai tiek algots viens darbinieks. Skats uz TIC perspektīvam ir pesimistisks nelielās tūristu plūsmas dēļ, kā arī vietējo uzņēmēju kūtruma dēļ. Strenču novada tūrisma speciāliste Madara Ribozola stāsta, ka uzņēmēji nevēlas sadarboties, savu produkciju realizējot pašu spēkiem. Tāpat arī vietējie tūrisma pakalpojumu sniedzēji labprātāk nodrošina reklāmu un informāciju nepastarpināti.

Lauku attīstības konsultants Kristaps Stallīts teic, ka Strenču skarbā pieredze liek aizdomāties un mācīties no viņu pieredzes, lai “neuzkāptu uz tā paša grābekļa.” Tieši tādēļ nepieciešami šādi pieredzes apmaiņas braucieni.

K. Stallīts izsaka pateicību novada domei par sadarbību ar VUB, kā arī iedzīvotājiem, kuri iesaistās un atbalsta biedrību: “Tikai kopā strādājot mēs panāksim pēc iespējas labāku novada attīstību.”

 

Lauma Kalēja
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Lauma Kalēja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933