Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Vecumnieku novada mājražotāji tiekas Bārbelē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk LLKC) Bauskas birojs sadarbībā ar Vecumnieku novadu rīkoja mājražotājiem grupu konsultāciju. Konsultāciju tēma - mājražotāju produkcijas noieta veicināšana Vecumnieku novadā.

Lauku attīstības konsultants Kristaps Stallīts mājražotāju grupu iepazīstināja ar LLKC organizēto pasākumu “Novada Garša”, kas notiks 6. jūlijā “Ribbes dzirnavās”. Pasākuma mērķis ir veicināt mijiedarbību starp pilsētas iedzīvotājiem un pārtikas produktu audzētājiem/pārstrādātājiem, nodrošinot ilgtermiņa sadarbību caur īsās piegādes ķēdēm un lauku tūrismu (gan pilsētā, gan saimniecībā).

 Tāpat pasākumam vēl papildus pievienotā vērtība: veicināt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu atpazīstamību un iesaisti vietējas produkcijas noieta palielināšanā; sniegt iespēju vietējiem ražotājiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem popularizēt saražoto produkciju, ražošanas procesu un produktu un pakalpojumu radīšanas stāstu; veidot sabiedrības izpratni par pārtikas izcelsmi un ļaut pārliecināties par tās kvalitāti.

Vairāk informācija par pasākumu “Novada Garša” var saņemt, sazinoties ar Lauku attīstības konsultantiem.

Vecumnieku novada Tūrisma informācijas konsultante Aira Odinga mājražotājus iepazīstināja ar paveikto, gūtajām atziņām un dažādām aktivitātēm, īpaši vēršot, uzmanību uz sadarbības iespējām tūrisma un mājražotāju produkcijas piedāvājuma jomā. Kā arī tika prezentēts Vecumnieku novada Tūrisma informācijas punkta koncepts, un pārrunātas mājražotāju produkcijas realizācijas iespējas tajā.

Šajā tikšanās reizē arī piedalījās Katrīna Īdū no Latvijas Lauku foruma. Katrīna mājražotājiem paskaidroja, kas ir Latvijas Lauku forums un ar ko tas nodarbojas. Kā arī iepazīstināja par vietējām partnerībām lauku attīstībā, par to nozīmi un darbību. Mājražotāji detalizētāk tika iepazīstināti ar projektu “Vietējās identitātes produkts”.

Seminārs noslēdzās ar vienošanos, ka ir vajadzīgs pieredzes apmaiņas brauciens uz mājražotāju veikaliem. Lai gūtu ieskatu un izpratni par veikala pamatprincipiem un darbību. Tika nolemts, ka nākošā tikšanās reize jāsāk plānot jau laicīgi - septembrī.

 

Kristaps Stallīts,
Lauku attīstības konsultants

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933