Investīciju objekti

Ir izveidota brīvo nekustamo īpašumu datu bāze, kura tiek papildināta ar informāciju par īpašumiem visā Vecumnieku apvienības teritorijā. Lai pilnveidotu datu bāzi, aicinām arī privātīpašniekus iesūtīt informāciju datu bāzes papildināšanai par nekustamajiem īpašumiem (telpas, zeme, ēkas), kurus Jūs vēlētos piedāvāt nomai/pārdošanai.

Lūdzam aizpildīt veidlapu ar informāciju par iznomājamo vai pārdodamo īpašumu iesniegt personīgi Vecumnieku apvienības pārvaldē:

 

Investīciju objektu kartes piktogrammu apzīmējumi:

image001

 

 

 

Privātīpašums – ēkas

image003 copy copy

 Privātīpašums – zeme

image005

Pašvaldības īpašumi – zeme

Par pašvaldības īpašumiem lūdzam sazināties ar zemes ierīkotāju/teritorijas plānotāju Jāni Strēli, tel. 63976401, e-pasts .

Īpašnieks

Adrese

Platība

Papildu informācija

Privāts

Rīgas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 2424 m2

Ēka: 280,4 m2

ŠEIT

Izsoles noteikumi

Privāts

„Pasta māja”, Valles pagasts, Vecumnieku novads

Ēka: 94,1 m2

ŠEIT

Izsoles noteikumi

Privāts

„Deviņzari”, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 9,6 ha

Ēka: 142,4 m2

ŠEIT

Privāts 

“Zustrenes”, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 17,71 ha

ŠEIT

Privāts

Puduri", Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 6 ha

ŠEIT

Privāts

Jāņkalni, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 9,5 ha

Ēkas: 257,2 m2

ŠEIT Zemes un ēku plāns

Privāts

Liepu aleja 5, Bārbele, Vecumnieku novads

Ēka: 105,1 m2

ŠEIT

Izsoles noteikumi

Inventarizācijas lieta

Privāts

„Laukputni", Valles pag., Vecumnieku novads

Zeme: 11,55 ha

ŠEIT

Privāts

"Roņsalas", Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 3,7 ha

ŠEIT

Privāts

"Roņsalas", Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 6,8 ha

ŠEIT

Privāts

Rīgas 35, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 515 m2

Ēka: 410,9 m2

ŠEIT

Privāts

Rīgas 29B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 1465 m2

Ēka: 422,9 m2

ŠEIT