Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Aktuālais

Janvārī un februārī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas konsultāciju birojs organizē mācības augu aizsardzībā.

Tiek piedāvāta lieliska iespēja esošajiem un topošajiem uzņēmējiem uzsākt gadu mācoties un papildinot savas zināšanas pārdošanas skolā un pārdošanu digitālajā vidē. 

Rītdien, 20. decembrī, plkst. 11.00 Vecumniekos Rīgas ielā 29A Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome rīko tikšanos ar lauksaimniekiem. Lai pārrunātu par nākošā gada darbību, uzklausītu lauksaimnieku ierosinājumus un atsauksmes par iepriekšējo gadu, par nākošo gadu lauksaimniecībā.

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim Vecumnieku novada iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības iestādes tiek aicinātas pieteikt uzņēmumus, kas 2018. gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicinot Vecumnieku novada uzņēmēju pazīstamību.

 Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs trešo reizi organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notiks piektdien, 30. novembrī pulksten 14 Rundāles pils Baltajā zālē.

2018. gada oktobrī Vecumnieku novada uzņēmēji tika aicināti piedalīties aptaujā un sniegt vērtējumu par uzņēmējdarbības attīstības iespējām novadā. Aptaujā tika noskaidrotas arī interesējošās mācību un informatīvu pasākumu tēmas uzņēmējdarbības attīstīšanai un vērtējums par Vecumnieku novada pašvaldības interneta  mājaslapā pieejamās informācijas atrašanu.

“Ražot produktīvāk nozīmē būt priekšā saviem konkurentiem, vairāk laika un resursu veltīt inovācijas un pētniecības iesaistei ražošanā, darbinieku kvalifikācijas celšanai un virzībai uz ārvalstu tirgiem. Produktivitātes pieaugums ir uzņēmuma un valsts stabilas ilgtermiņa attīstības nosacījums.

Aicinām uzņēmējus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā pa Rundāles novadu!

Aicinām uzņēmējus smelties jaunas idejas, dalīties ar savējām, kopā dodoties uz Vecumnieku novadu pieredzes apmaiņas braucienā!

Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018”, kur kopējais apgūstamais finansējums ir 6000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un vienam konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933